Sign in

Sign up

Dina Raraga Diajar Sistem Informasi Kadisdik Jabar Narima Dongdonan Disdik Sulut

By on April 23, 2019 0 156 Views

Bandung, bewarajabar.com  – Kadisdik Jabar (Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat), Ahmad Hadadi narima dongdonan Disdik (Dinas Pendidikan) Sulut (Sulawesi Utara) dina raraga diajar sistem informasi, teknologi jeung komunikasi berbasis aplikasi nu dilarapkeun di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Dongdonan dilaksanakeun di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Dr. Radjiman No.6, Kota Bandung, sawatara waktu katukang.

Hadadi ngajentrekeun, saluyu jeung visi Gubernur Jawa BaratRidwan Kamil, pendidikan berbasis teknologi nyaeta hal penting. Dinas Pendidikan Jawa Barat fokus kana eta hal turta terus ngamekarkeun pendidikan berbasis teknologi dina saniskaraprogram. Mana komo kiwari geus aya Balai Tikomdik (Teknologi Informasi & Komunikasi Pendidikan) Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Dina eta dongdonan diluuhan Kepala Balai Tikomdik, Endang Susilastuti. Aya tilu aplikasi pendidikan nu dijentrekeun dina eta dongdonan, kahiji Aplikasi Pemetaan Guru & Tenaga Kependidikan (Aplikasi DSO) atawa SIDAKEP (Sistem Informasi Pengendali Kebutuhan Pendidik & Tenaga Kependidikan). Eta aplikasi tujuanna pikeun meungkeut sakola dina ngumpulkeun data di eta sakola. “Mun seug aya data tinulis, guru teu bisa kitu wae pindah, mana komo mun seug di eta sakola kakurangan guru, aya diatana di sistem. Data dimonitor ku Cabang Dinas wewengkonna sewang sewangan,” pokna.

Kadiua nyaeta aplikasi SIAJAR. Sistem SIAJAR ngarupakeun aplikasi pelaksanaan kelas digital pikeun SMA Terbuka jeung SMK PPJ (Pendidikan Jarak Jauh di Jawa Barat. SIAJAR dilengkepan pembelajaran dina perancangan, pembelajaran nepika penilaian. SIAJAR nyadiakeun materi pembejaran jeung soal nu bisa dimekarkeun ku guru

Katilu nyaeta aplikasi OPAK (penetapan angka kredit secara online). Eta aplikasi tujuanna ngabantu guru dina proses kenaikan pangkat. Eta aplikasimere edukasi pikeun guru dina proses kenaikan pangkat. Sakabeh proses turpersyaratan kenaikan pangkat bisa ditempo turta dititenan di eta aplikasi.

Jeroning kitu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Liesie G. L. Punuh nembrakkeun, milih dongdonan ka Dinas Pendidikan Jawa Baratkasangtukangna  ku pangajen Anugerah Kihajar 2018 nu dicangking kuGubernur Jawa Barat, dina kategori utama salaku Kepala Daerah Peduli TIK pikeun Pendidikan jeung Kebudayaan. Saterusna aplikasi nu geus dijentrekeuneta bakal diteuleuman turta dilarapkeun di Sulawesi Utara.“Nempo tina pangajen Kihajar, ku kituna haying diajar ka Jawa Barat. Nu bakal dilarapkeun mimiti tur penting nyaeta aplikasi DSO jeung OPAK,” pokna.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *