Sign in

Sign up

Kemenag Cianjur Rapat Nyiapkeun UNBK MTs

By on April 23, 2019 0 38 Views

bewarajabar.com – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cianjur Pardi Suhardian dibarengan Kasubbag TU Abdul Rauf sarta Kasi Pendidikan Madrasah Hamdan, muka rapat persiapan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) tingkat Madrasah Tsanawiyah, diluuhan 7 Kepala Madrasah Negeri jeung 133 Kepala Madrasah Swasta, di Gedong KDA kompleks perkantoran Kemenag Kabupaten Cianjur, sawatara waktu katukang.

Rapat nu dialpukahan ku KKM MTs jeung PGM Kabupaten Cianjur eta dilaksanakeun pikeun ngasosialisasikeun ka sakabeh Kepala Madrasah boh negeri kitu deui swasta yen ujian nasional jenjang MTs Taun Pelajaran 2018/2019 kudu berbasis komputer, henteu deui berbasis kertas jeung pensil.

Dina arahanna Kakankemenag meredih ka sakumna MTs sangkan ngalaksanakeun persiapan ti ayeuna keneh kalayan asak tur terencana sangkan pelaksanaan UNBK taun hareup bisa laksana kalayan sukses tur lancar.

Pardi miharep satiap madrasah bisa nyadiakeun perangkat UNBK sangkan sakumna peserta didik bisa ngiluan UNBK kalayan hade sangkan hasil ujianna bisa nyugemakeun sakumna pihak.

Dina eta rapat diungkabkeun yen persiapan di tingkat madrasah kudu dimimitian November 2018. Para Kepala Madrasah hadena sagancangna ngadata peserta ujian saluyu jeung data real peserta didik dimana identitas kudu sarua jeung data di EMIS. Salian ti kitu satiap madrasah kudu ngayakeun simulasi ujian minimal dua kali mapag UNBK, nu dijadwalkeun bakal dilaksanakeun bulan April/Mei 2019 nu bakal datang. ( Adar Mahdar )

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *