September 18, 2019

Sign in

Sign up

Ceuk Kadisdik Jabar : Guru Kudu Kreatif, Inovatif, tur Wedel Motivasi

By on September 7, 2019 0 25 Views

Bandung.bewarajabar.com – Jaman baheula guru nyaeta hiji-hijina sumber informasi. Ngan, kiwari henteu deui, aya mesin atawa perangkat paragi neangan informasi nu luar biasa, nyaeta Google jeung Youtube. Ngan ngagunakeun dua ramo, sakabeh informasi nu dibutuhkeun geus nyampak. Ku kituna guru kudu inovatif tur kreatif.

Kitu ditembrakkeun Kadisdik Provinsi Jawa Barat Dr. Ir. Dewi Sartika dina acara “Sarasehan Pendidikan Menuju Jabar Juara di Era Revolusi Industri 4.0”, di Aula UPTD Tikomdik Disdik Jabar, Jalan Dr. Radjiman No. 6, Kota Bandung, Kemis (15/8/2019) nu kaliwat. Acara saresehan diluuhan kurang leuwih 100 Kepala SD, SMP, SMA, SMK, jeung SLB di sakuliah Jawa Barat.

Nurutkeun Dewi, di era revolusi industri 4.0 ieu, guru dituntut kudu leuwih kreatif turta wedel ku motivasi pikeun ngamekarkeun dirina. Sangkan proses ngatik tur ngadidik jadi nyugemakeun pikeun para siswa. “Ku kituna, guru kudu inovatif tur kreatif sangkan siswa ngarasa tumaninah sarta meunang saniskara informasi nu ku maranehna dibutuhkeun. Para siswa kudu dianggap babaturan,” pokna.

Dewi ngajentrekeun, guru kudu bisa ngalarapkeun proses ngatik tur ngadidik nu nyugemakeun, sarta diharepkeun guru fungsina lain saukur jadi guru wungkul, tapi bisa jadi babaturan pikeun murid-muridna. “Cohagna, guru bisa jadi balad diskusi nu nyugemakeun pikeun muridna,” pokna.

Dewi ngingetkeun, guru dituntut terus ngaronjatkeun kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia)-na lantaran Jawa Barat terus narekahan jadi provinsi pangpunjulna. “Eta ngarupakeun tangtangan ti Pa Gubernur nu mikahayang karaharjaan ngaronjat. Tangtuna salaku seuweu siwi pendidikan kudu masilitasan SDM nu dimekarkeun sangkan pendidikan sumebar ka sakuliah wewengkon di Jabar,” tandesna.

Dewi miharep, sakumna ondangan nu ngaluuhan eta acara ngabogaan niat tur tujuan nu sarua. “Kuring miharep aya kasaragaman dina tujuan jeung sumanget sangkan bisa silih ngoneksikeun. Lantaran, di sakuliah Jawa Barat aya kurang leuwih 5.967 desa/kelurahan nu kabehanna kudu bisa dikoneksikeun,” harepna.

Jeroning kitu, Direktur SEAMEO Gatot Hari Priowirjanto umajak satuan pendidikan pikeun mateakeun inovasi dina proses pembelajaran. Salah sahijina, sinergi jeung satuan pendidikan sejenna, boh dijero kitu deui di luar negeri. “Kudu ngajalin gawe babarengan, saperti nitenan budaya daerah sewang sewangan atawa muka forum diskusi jeung satuan pendidikan sejenna,” pokna.

Ku kamekaran teknologi komunikasi nu mesat, ceuk Gatot, eta hal tangtuna bisa direalisasikeun. Contona inovasi nu dilaksanakeun SMA di Tangerang interaksi di rohangan kelas jeung sakola nu aya di Rusia pikeun nitenan budaya sewang sewangan ngaliwatan fitur video call. “Aya sababaraha SMP, SMA, jeung SMK di Jabar geus milampahna. Saperti, SMP di Kuningan jeung Cirebon. Diharapkeun eta hal bisa dituturkeun ku sakola sejenna,” tandesna. ( dadan )

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *