Sign in

Sign up

Warta Sunda

November 18, 2019

SMP GEMA PANCASILA Bandung Aub Dina Acara Bandung Ulin

0 58 Views

Bandunng, bewarajabr..com – Naha make aya acara Bandung ulin? Naon bedana jeung ulin Bandung ?. Bandung ulin hiji acara pikeun nembrakeun deui kaulinan urang lembur anu kiwari geus kasilih ku kaulinan modern anu jolna tina budaya asing. Barudak geus teu waranoh urusan kaulinan zaman baheula. Keur ngawanohkeun kaulinan urang lembur anu pangaruhna keur dunya...

Selengkapnya
November 17, 2019

MUKA JATNIKA SASTRA : NYIAR LUANG TI MANG KABAYAN – (Bagian kaopat Bah Dĕdi)

0 24 Views

Urang tuluykeun  muka lampah Mang Kabayan dina jirangan ka opat ieu. Dina sinopsisna kieu “..Tutas para mojang jeung para bujang balik. Si Iteung kalah ngamuk sagala dibalangkeun bari hohoak nepi ka menta diserahkeun. Mang Kabayan tenang we niten nu ambek-ambekan teu galideur sanajan dianggap owah oge. Teu cukup pamajikan tatangga oge ribut milu ngabrul...

Selengkapnya
November 17, 2019

MUKA JATNIKA SASTRA : NYIAR LUANG TI MANG KABAYAN – (Bagian katilu Bah Dĕdi)

0 30 Views

Urang tuluykeun ngaleyepan Gending karesmĕn si Kabayan yasana Wahyu Wibisana Alm. Pamugi nu ngarangna kĕnging ganjaran anu luyu sareng kaadiluhungan karya sastrana anu ku urang keur diguar. Dina jiranan katilu kabayan keur tibra sarĕ waktu para mojang daratang rĕk menta tulung. Kitu mungguh lamun konsep urang geus alus tur dipercaya ku batur, geus teu...

Selengkapnya
November 17, 2019

MUKA JATNIKA SASTRA : NYIAR LUANG TI MANG KABAYAN – (Bagian kadua Bah Dĕdi)

0 31 Views

Urang tuluykeun muka jatnika sastra dina bagian kadua. Mugia anu maca parantos ngabandungan Gending Karesmenna dina You tube. Saparantos bakat ku keuheul Iteung ngabanjur Kabayan terus lumpat asup ka imah. Kitu dina caritana. Kabayan teu ambek samalah kalah hahariringan. Teu nyusul pamajikan anu asup ka jero imah. Da lamun kabayan ambek nyusul ka jero...

Selengkapnya
November 13, 2019

WANGSIT SUNDASUYA (1)

0 77 Views

Luluhur Ki Sunda miharep sangkan ieu nagara TATA TINGTRIM, GEMAH RIPAH, RÉPÉH RAPIH, LOH JINAWI dina papayung PANJI PAYUNG AGUNG SUNDA GALUH PAKWAN PAJAJARAN - SUNDA NUSWANTARA, kalawan palasipah: SILIH ASIH, SILIH ASUH, SILIH ASAH, SILIH WANGI, demi kaciptana nagari nu adil makmur, aman santosa, damey sejahtera di BUMI PERTIWI, salametkeun bumi ieu tina...

Selengkapnya
November 11, 2019

Alhamdulillah Bewara Jabar Geus Nyorang 8 Taun

0 255 Views

Teu kaerong ti samemehna, ieu Tabloid Bewara Jabar bisa ngalalakon dibuana Sunda umurna geus nyorang dalapan taun. Da enya atuh teu kaerong, alatan dina pajamanan kiwari, dina mangsa jatidiri urang Sunda gagaleongan katebak angin paneka katut urang Sunda nu meh sabagean gede geus leungiteun tatapakan titincakan nu sabenerna jadi urang Sunda, Sunda pituin. Pituin...

Selengkapnya
November 10, 2019

WANGSIT RAHYANG AJARWANGI SATUNTAS BINOJAKRAMA

0 240 Views

Regepkeun! Hasil binojakrama milih pupuhu nagri di nagari Antara Dwibuwana Dwisamudra wanci warsih dwitayasangawelas bakal ngahasilkeun nagara nu ajénna mun dijual hargana dimurah-maréh. Hayu urang bandungan! Sabab pikeun meunangkeun duit sangkan bisa naur hutang nu kudu dibayar sawarsi kahareup geus moal bisa kauntup. Dina ayana ogé wangsa lian nu nulungan mikiran dua kali sabab...

Selengkapnya
Oktober 30, 2019

Jodo, Pati, Kebon Binatang

0 101 Views

/I/ Meuli Pangantén téh basa di Rumantang Siang, 17 Pébruari 2004, leuwih ti tilu taun ka tukang. Harita keur meneran milu méntaskeun Sisit Kadal, yasana Arthur S. Nalan. Teu kudu dicaritakeun ngeunaan prak-prakan péntasna mah, da lain éta point of view–na. Nu puguh mah: boga kereteg harita meuli Pangantén téh lantaran kuring kungsi maca...

Selengkapnya