Didi Supriyadi : “Di Kantor Wae Tacan Optimal Komo Deui di Imah”PGRI Nolak Wacana PNS Gawena Di Padumukan

0

Jakarta, ewarajabar.com PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) nolak wacana PNS bisa digarawe di padumukannana sewang sewangan. Dumeh, fungsi pelayanan napel di PNS tangtuna teu pas mun seug kudu digawe di padumukaannana.

“Kuring teu panuju PNS gawe di imah. Di kantor wae tacan optimal, komo deui di imah,” ceuk Didi Supriyadi salah saurang Pengurus Besar PGRI di rohangan gawena, Jakarta, Minggu (18/8) nu kaliwat.

Nurutkeun Didi, teu sakabeh pagawean bisa dikerjakeun di imah. Inget, prinsip PNS nyaeta pelayanan. Hartina kudu ngalayanan tatap muka, mana komo PNS guru.

Didi ngajen, kasang tukang pedah ku mesatna paneka jaman PNS digawe di imah, teu asup akal. Cohagna, PNS di Indonesia tacan payus digawe di imah. Sakumaha pada apal ti 4,3 juta PNS, sabagian gedena guru.

“Lebah mana tuntutan jaman? Guru ngajar di imah? Naha bisa? Infrastruktur nyumponan teu? Lolobana PNS teh guru, tangtuna teu digarawe di imah. Mun seug eta aturan ngan lumaku pikeun sawareh jalma tangtuna bakal nimbulkeun katimburuan. Cohagna eta wacana ngadon nimbulkeun pasualan anyar,” tandaes Didi.

Samemehna, Kemen PAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi) bareng jeung BKN (Badan Kepegawaian Negara) ngungkabkeun wacana PNS gawe di padumukannana. Eta ide muncul ku dalih mairan paneka jaman. Sok sanajan kitu, eta wacana bisa laksana mun seug infrastrukturna geus nyumponan. Turta teu sakabeh jabatan dilumakukeun ku eta aturan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan nembrakkeun, wacana flexible working arrangement nu bakal dilarapkeun ASN (Aparatur Sipil Negara) geus dibahas sawatara waktu katukang.

Eta wacana kasang tukangna ku ngageserna pagawean nu ajadian di pamarentahan kiwari. Contona, Biro Humas nu pagaweannana rata-rata dilasanakeun sacara mobile. Najan kitu pikeun ngawujudkeun flexible working arrangement eta merlukeun persiapan nu panjang, lantaran loba prasyarat jeung prakondisi nu perlu diperhatikeun. “Hal nu perlu diperhatikeun eta, saperti peraturan, asakna aplikasi virtual office, jentrena target nepika SOP (Standard Operating Procedure),” ceuk Ridwan, Salasa (12/8) nu kaliwat.

Kiwari, flexible working arrangement karek mangrupa wacana di kalangan internal Pamarentah. “Diperlukeun asakna regulasi, infrastruktur, suprastruktur, jeung ditarima atawa henteuna ku masarakat samemeh eta hal bisa diwujudkeun,” tandes Ridwan. (   Udin Lesmana  )

Tinggalkan Balasan