Sign in

Sign up

21 November 2019

Festival Kaulinan Urang Lembur Barudak Sukajadi

By admin@bewara 0 287 Views

Bandung,bewarajabar.com- Kaulinan urang lembur salah sahiji budaya urang Sunda nu geus kapopohoeun, perlu diraksa katut diriksa, dimumule turta dilanggengkeun. Eta pisan nu nyokong katut ngarojong kana lumangsungna kagiatan Festival (Pasanggiri) Kaulinan Urang Lembur Barudak Sukajadi dilaksanakeun, enas-enasna mah itung-itung ngelingan urang Sunda sangkan teu poho kana purwadaksina, ulah poho kana sajarah.

Dina raraga mieling “Hari Anak Sedunia”, Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) Kecamatan Sukajadi ngagelar Festival Kaulinan Urang Lembur Barudak Sukajadi, di lapang Futsal Mini RW 09 Aspol Sukajadi Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, Rebo, (20/11/2019).

Camat Sukajadi, Drs. Yudi Hermawan dina sambutanana nembrakeun, yen Festival Kaulinan Urang Lembur, seuhseuhanana mah kagiatan nu ngelingan urang supaya teu mopohokeun sajarah. Pihakna nga-presiasi kana kagiatan alpukah Kompepar, kulantaran bisa ngawangun karakter barudak anu kiwari anteng dina gedget, maen game, nitenan gambar-gambar jeung sajabana ti eta.

Ceuk Camat, sarerea oge pada apal, mun seug dina gadget aya informasi – informasi atawa gambar-gambar teu uni nu can meunang diakses ku barudak. Kulantaran kitu pihakna kacida ngajenna kana kagiatan ieu, sabab balukar gadget bisa ngurangan sosialisasi jeung interaktif sasama barudak, malah jeung babaturanana oge bisa jadi renggang.

Camat Sukajadi, Drs. Yudi Hermawan dibarengan Lurah Cipedes, H. Dedi Rustandi,SH, Babinsa Kelurahan Cipedes, Adrianus Hulu, Ketua Forum RW Kelurahan Cipedes, Suherman, Ketua Kompepar Kecamatan Sukajadi, Yatno Trihardani nakol goong tanda dibukana Festival Kaulinan Urang Lembur Barudak Sukajadi.

Katiten hadir dina kagiatan eta, Kasi Pemerintahan Kelurahan Cipedes, Samsudin, S.Sos, Ketua LPM Kelurahan Cipedes, Raka Mandala Putra, TP PKK Kelurahan Cipedes, Ketua Karang Taruna Rajawali Kelurahan Cipedes, Dedi Djunaedi, Ketua Kelompok Informasi Masyakarat (KIM) Kelurahan Cipedes, Asep Wahyu Hermawan, Ketua PKK Unit RW 09, Ely Suherman, Ketua RT di Lingkungan RW 09 sarta tamu ondangan lianna.

Ketua Kompepar Kecamatan Sukajadi, Yatno Trihardani ngeceskeun, yen tujuan diayakeun kagiatan eta teh, pikeun ngaronjatkeun kreativitas para pelajar hususna jeung barudak umumna, lantaran budaya ngarupakeun indikator katahanan ayana hiji bangsa. Festival ieu nampilkeun kaulinan barudak zaman baheula, seperti oray-orayan, gatrik, maen kaleci jst.

Kagiatan kaulinan barudak ieu teh loba pisan filosofina, diantarana sosialisasi jeung babaturan, ngasah kapinteran, kaparigelan nu merlukeun kasabaran jeung kapamingpinan.

“Jadi teu satiap jalma bisa jago maen kaleci, sumpit, gangsing jeung sajabana,” pokna.

Jeroning kitu, Ketua RW 09 Kelurahan Cipedes, Suherman, nga-apresiasi pisan kana kagiatan Festival Kaulinan Urang Lembur alpukah Kompepar Kecamatan Sukajadi, lantaran Festival Kaulinan Urang Lembur ngelingan ka urang waktu keur leutik nu kawilang loba pisan kaulinan.

Ceuk Suherman, mungkin oge barudak ayeuna mah moal arapaleun naon nu disebut sorodot gaplok, peperangan bedilna ku palapah cau jeung maen kaleci. Kaulinan saperti kitu teh baheula kungsi kaalaman, kiwari kaulinan kitu teh geus leungit tur kapopohokeun, matak perlu pisan dimunule turta dilestarikeun.

” Urang kudu ngajaga jeung ngariksa, supaya barudak entragan kiwari nyaho, mun seug kaulinan saperti kitu teh aya ti baheula,” ceuk Suherman nu oge Ketua Forum RW Kelurahan Cipedes. (Ki Bully Tarongkeng)

Tinggalkan Balasan