Pelatihan Implementasi Model Pembelajaran Literasi Kewarganegaraan Berbasis Tradisional Lokal Sunda

0
Guru kelas 4 SD ti Bandung Raya Jawa Barat sarengse ngilu Latihan Implementasi Model Literasi Kewarganegaraan Tradisi Lokal Sunda Jawa Barat Nu dikokolakeun ku Dosen UPI di Cibiru di Savoy Homann tgl 20 – 22 Agustus 2020.

Dalam Kebhinekaan Nusantara Melalui Inovasi Daring Di Masa Pandemik Covid 19 Pada Sekolah Dasar Di Bandung Raya – Jawa Barat.

Bandung, bewarajabar.com — Dina raraganyumponan Tri Dharma Perguruan Tinggi katilu tahun 2020, nyaeta bakti ka masyarakat, Kelompok Studi Literasi Kewarganegaraan Kampus UPI di Cibiru, sawatara kaliwat hasil ngayakeun program palatihan nu diiluan ku guru-guru sakola dasar ti sakuliah Bandung Raya.

Kalaksanakeunna kagiatan latihan kasebut dina kaayaan can leupas beresih tina ancaman pandemic Covid 19, teu wudu mere kasugemaan khusus pikeun guru-guru nu jadi subjek ronjateun kompetensi professionalna, pon kitu kaasup calagara nu boga kapentingan ngalaksanakeun gawe bareng bakti ka masyarakat sajeroning pandemik.

Sab kagiatan nu dilaksanakan make tempat di Hotel Homann tanggal 21-22 Agustus 2020 meh-mehan kurang pamilon, kualatan inggis keneh ku kayaan sanajan pamarentah geus netepkeun AKB supaya kahirupan ekonomi masyarakat leutik pangpangna maju ka pulih.

Ku kituna kagiatan bakti masyarakat nu diayakeun khusus di lingkungan praktisi pendidikan, nyaeta guru sakola dasar diwatesanan teu leuwih ti 20 urang kaasup guru tamu tiluar Jawa, nyaeta kota ti Padang jeung Mataram, Lombok nu dibarengan pingpinan sakolana.

Jejer kagiatan bakti masyarakat dosen UPI di Cibiru dina kasempetan ieu ngangkat tema nu eusina “Palatihan implementasi model Literasi Kawarganegaraan dina Tradisi Lokal Sunda Jeroning Kabhinekaan Nusantara ngaliwatan Inovasi Pangajaran Daring Mangsa Pandemik Covid-19″.

Kagiatan salila 18 jam di Hotel Savoy Homan, beunang disebutkeun “luar jaring” pamuka, sabab pikeun implementasi lapanganna baris disambung jeung kagiatan “dinajaring” jeung “luarjaring” satempat dina waktu mareng jeung lumangsungna tahun pangajaran anyar di sakola.

Ilu gawena guru jeung mitra sakola tiluar Jawa, nyaeta Pa Syahril M.Pd. tikota Padang Sumatera Barat, Ibu Ni Nyoman Elly Setiawati, M.Pd. ti Mataram Lombok NTB salaku kapala sakola senior di lemburna dina kagiatan ieu, karasa nambahan sumanget para guru pamilon ti Bandung nu rata-rata masih nonoman, sabalikna para guru senior meunang oge pangaweruh praksisti para nonoman khususna dosen UPI Cibiru ngeunaan implementasi pangajaran rupa-rupa model daring.

Enggoning nyanghareupan lumangsungna kurikulum pangajaran sesa pandemik dina tahun ajaran 2020 ka hareup. Sedengkeun kapala sakola SDPN Palangkaraya SDN 11 Langkai ti Kalimantan Tengah, kapala sakola Selaparang 7 Mataram Lombok NTB, jeung SDIT Adzkia Sumatera Barat nembongkeun kahanjeluanna ngaliwatan daring alatan teu bisa pajonghok bari bisa nguyup elmu implementasi Multy Media patali jeung kabutuhan kakiwarian nu diguar sacara “luar jaring” ku para nonoman dosen UPI ti Kampus Cibiru.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here