Hermana

Hermana

SIBUK

SIBUK

Bewarajabar - Bulan Romadhon taun ieu pikeun kuring mah sibuk. Kagiatan di sakola jeung madrasah sarua sibukna. Salila ieu kuring...