Garut Motor Tunjal Cup, Hiburan Rahayat Dina Raraga Ngareuah-reuah HUT RI ka-75

0

Garut, bewarajabar.com — Ieu teh hiburan rahayat dina raraga ngareuah-reuah HUT RI nu ka 75 taun, geus tiluparapat abad nagara Republik Indonesia ngadeg, kalawan kudu nyorang rupa-rupa dodoja jeung karaman.

Geus puguhning gangguan pulitik nu meh unggal periode muncul, saperti PRRI Permesta, DI/TII, G30S PKI, rupa-rupa gerakan masa nu diasuh ku pulitik jrrd. Bencana alam oge marunculan urug, banjir bandang, gunung bitu, sasalad panyakit jrrd.

Tujuhlas Agustus taun disampakkeun sasalad covid-19 nu ngageumpeur sakumna umat manusa, sasalad ieu datang nerekab sa-mancanagara, atuh sakur umat manusa pinanggih jeung cacaraan acar geusan nyingkahan ieu sasalad.

Ngajorangna teh teu pandang bulu, ti mimiti manusa nu boga kawasa, nu kumawasa, jeung rahayat biasa sarua diancam ku covid-19.

Tapi da hirup teu cukup narima panitah dikerem atawa ngerem maneh di imah. Manusa tetep bagerak, teu bisa dititah ku panyarek nu kumaha bae.

Kalawan alesan butuh hiburan jeung silaturahmi, ongkoh deui bari raresep, lalajo balap motor nu rada model, nyaeta motor paranti nunjalan bata nu neunang nyitak di bawa ka Lio tempat meuleum bata.

Ari mawa bata beuleumeum tangtu meredih kaparigelan husus. Teu unggal jalma bisa, rajeun bisa kudu nyorang latihan heula, sabab tunggang motorna meh adek kana stang (setir) motor. Jadi cohagna mah teu babari.

Eta balap teh dibagi tilu kelas, nyaeta profesional, tukang nunjal, jeung nu diajar nyoba-nyoba. Kitu cek Gugum mere katerangan ka Bewara Jabar. Tiap kelas diiluan ku rata rata 25urang. Unggal nu miluan dipulut udunan 25rb rupiah.

Panitia nyadiakeun tim kasehatan ti Puskesmas Babakanloa, lengkap jeung ambulan sarta ubar jeung peralatan medis. Hal ieu disadiakeun keur nu pinanggih apes cilaka boh peserta nu milu balap, atawa lalajo.

[irp]

Unggal nu datang panitia ngarampakeun nu meunang pancen jaga asup ka tempat balap. Saha bae oge diwajibkeun nutup irung jeung baham ku terenggos, luyu jeung katangtuan pamarentah, jaga jarak teu meunang adek, seug komo deui pagegeye.

Tetela masarakat Babakanloa jeung sabudeureunana, taruhu kana aturan ti pamarentah. Nu meunang dina eta acara balap panitia nyadiakeun piala bagilir keur nu hasil jadi jawara.

Demi anggaran ieu kagiatan teh hasil gotong royong rereongan kalawan diluluguan ku Irwan Zabonk jeung Gugum pengusaha bata di eta wewengkon. Sagala kakurangan dina ieu balap motor tunjal taun hareup bakal diomean. (de)

Tinggalkan Balasan