Garut Tunjal Cup

0

Garut, bewarajabar.com — Di Garut, persisna mah di lembur Babakanloa, aya motor tunjal, kitu istilahna nu nyarebut teh ka tukang nunjalan bata ti tempat nyitak bata ka lio, (pameuleuman bata).

Irwan Zabonk, ketua panitia Lomba Motor “Garut Tunjal Cup”

Nunjalan bata nu baheula mah mawana teh ditanggung, jaman ayeuna diangkut make motor, ari tempat nyitak bata biasana ditempat taneuh pibataeun, biasana di pasir, anu lahanna teu produktif mun dipake keur lahan tatanen.

Barudak urang lembur eta, dina raraga ngareuah-reuah tepung taun ngadegna nagara Kesatuan Republik Indonesia, kaparigelan tunggang motor bari bawa bata ti pasir tempat nyitak bata, ka Lio teh di lombakeun paheula-heula nepi jeung paloba-loba nunjalanana.

Cek panitia lomba motor nu dingarannan “Garut Tunjal Cup”, nyaeta Irwan Zabonk, kagiatan ieu teh disagedengeun hiburan masarakat dina ngareuah-reuah HUT-RI, oge pikeun ngasah kaparigelan tukang nunjalan bata.

Aya dua katangtuan aturan anu miluan eta lomba, kahiji nu tacan kungsi nunjalan bata, jeung nu kadua nu geus biasa kasabna jadi tukang nunjalan.

Kacipta tangtu pirameeun ieu acara teh, lantaran asa kakara, tukang ngangkut bata dilombakeun.

Nu miluan memehna dititah lumpat nu jauhna 100 meter pageula-heula muru motorna sewang-sewangan, laju motor dilumpatkeun bari babawaan, nyaeta bata tea.

Jarak anu kudu disorang tilu kuriling lapangan, paheula-heula, jeung teu meunang aya bata anu rag-rag.

Ieu teh olah raga anu sehat, jeung ngalatih kaparigelan tunggang motor bari mawa beban.

Di ayakeunana ti kaping 22,23 Agustus 2020, di Babakanloa, kec. Pangatikan, Garut, kalawan nu unggul baris meunang piala. Kitu katerangan ti panitia ka Bewara Jabar. (de)

Tinggalkan Balasan