Kakanwil Depag Jabar Ngarojong Ayana OPOP Pemprov Jawa Barat

oleh
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, Adib katut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dipotret babarengan sarengsena Kegiatan Temu Bisnis & Pameran Virtual OPOP di Hotel Papandayan Bandung, sawatara waktu katukang.

Bandung, bewarajabar.com —  OPOP (One Product One Pesantren) Provinsi Jawa Barat ngarupakeun salah sahiji program kerja Pamarentah Provinsi Jawa Barat dina ngawujudkeun Jabar Juara Lahir Batin. Tangtuna eta hal diajenan ku Kementerian Agama Jawa Barat salaku pembina pendidikan Pondok Pesantren.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, Adib, nu ngaluuhan Kegiatan Temu Bisnis & Pameran Virtual OPOP, ngahaturkeun nuhun ka Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, salaku pemangku utama Pamarentah Provinsi Jawa Barat.

“Ku ayana OPOP ngabuktikeun yen Pamarentah Provinsi Jawa Barat ngarojong kana ngamekarkeun pendidikan pondok pesantren di Jawa Barat,” ceuk Adib, di Hotel Papandayan Bandung, Salasa (8/12).

Sakumaha nu diungkabkeun ku Ketua Panitia Penyelenggara nyaeta Kepala Dinas Koperasi & UKM Provinsi Jawa Barat, Adib nembrakkeun yen mun seug target OPOP salila lima tauh bisa diiluan ku 5.000 pondok pesantren, tangtuna dina kurun waktu 10 taun kamungkinan pondok pesantren nu aya di Jawa Barat bakal partisipasi ngiluan OPOP.

“Ku ayana program OPOP tangtuna bakal ngaronjatkeun perekonomian pondok pesantren nu engkena bisa ngajadikeun pondok pesantren mandiri. Salian ti kitu ngajarkeun para santri pikeun bisa ngamekarkeun potensina,” ceuk Adib.

Salian OPOP, ceuk Adib, sumanget pondok pesantren oge ngawujud ku ayana Undang-undang pondok pesantren. Tangtuna Jawa Barat oge bakal ngabogaan Perda Pondok Pesantren.

Eta kebijakan kasangtukangna kana tilu peran pondok pesantren, Adib nembrakkeun peran nu kahiji pondok pesantren salaku pusat pendidikan nu ngabina calon-calon ulama. Kadua, pondok pesantren boga peran jadi pusat ngamekarkeun sosial kamasyarakatan. Dina eta kontek pondok pesantren oge boga peran dina ngamekarkeun bisnis lantaran jumlah santrina nu riab tangtuna aya aktivitas bisnis. “Anapon peran katilu nyaeta Pondok Pesantren ngarupakeun pusat ngamekarkeun dakwah jeung sosial kaagamaan,” pokna.

Ku kituna, Adib ngajen yen kuayana program OPOP tangtuna tilu peran pondok pesantren geus bisa dicumponan. “Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat ngarasa reueus ayana eta program. Muga muga bisa jadi berkah keur sararea utamana pondok pesantren,” tandesna.

Jeroning kitu, Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil, dina biantarana ngebrehkeun, Program OPOP tujuanna pikeun nyiptakeun kamandirian umat ngaliwatan para santri, masarakat, jeung pondok pesantren. “Lain saukur mampuh mandiri sacara ekonomi jeung sosial, tapi bisa mecut ngamekarkeun skill, teknologi produksi, distribusi, pemasaran kucara pendekatan inovatif tur strategis,” pokna.

Samalah, ceuk Ridwan Kamil, pondok pesantren geus kudu asup ka dunia digital pikeun masarkeun produk-produkna sangkan pemasaran produk pondok pesantren bisa kawentar nepika luar negeri. “Diharapkeun ku ayana program OPOP ieu, pondok pesantren di Jawa Barat bisa leuwih mandiri lantaran mun seug pondok pesantren maju tangtuna umat bakal raharja,” tandesna.