Pariwisata di Garut Hese Majuna

0

Garut, bewarajabar.com — Salila ieu, ti jaman kolonial keneh Garut teh jadi pamungpungan balarea. Pada ngadeugdeug, tur geus kawentar ka sakuliah dunya, nepi ka Garut meunang jujuluk Moi Garut, atawa osok disebut Swis van Java.

Pamarentah kolonial ngahagalkeun nyambungkeun jalan kareta api, ti Cibatu ka Cikajang. Station Cikajang disebut-sebut minangka station nu tempatna pangluhurna di sakulian station kareta api nu aya di pulo Jawa.

Cikajang ngabogaan pamandangan alam nu kacida endahna. Di dinya aya Gn Cikuray, Papandaya jeung Mandalawangi, nu mangrupa hulu susukan Cimanuk nu terus ngalir nepi ka Indramayu.

Cikajang oge kasebut mangrupa sentra produksi perkebunan nya eta teh, kopi, jeung coklat.
Kusaban kitu pamarentah kolonial nyieun jalan kareta api ka dinya sangkan babari ngangkut hasil alam.

Nu pariknik ti mancanagara oge katarajieun ku kaendahan alam Cikajang. Ngan hanjakal timimiti muncul pamarentahan Republik Indonesia Cikajang kateler-teler, jalan kareta api putus ti mimiti taun 1982, da kacatur rugi bae akibat salah urus. Karek ayeuna cenah rek diaktifkeun deui.

Sakuduna mah kapariwisata di kabupaten Garut teh jadi andelan Pemda, lamun pamarentah bisa ngokolakeunana.
Tapi nyakitu hanjakalna teh pariwisata ti Garut mah siga nu mangrupa “bancakan” keur unggal instrasi, masarakat jeung kelompok preman.

Upamana bae obyek wisata ti Banyuresmi, nu katelah situ bagendit. Geura urang tataan bagi bagi bancakan teh: lapang parkir di kawasa ku BUMDES, kacis asup ka lokasi ku UPTD Pariwisata. Nu daragang di jero dikawasa ku masing-masing nu daragangna bari henteu dipulut retribusi. Situ Bagenditna dikawasa ku tukang rakit.
Atuh nu beh kalerna dikawasa ku nu tukang ngecrik jeung nguseup. Kabehanana diaku sewang-sewang.
Padahal eta lahan teh sacara hukum milik pemda Propinsi Jawa Barat, anu kiwari diserenkeun ka pemda Kabupaten Garut.

Pamarentah Propinsi jeung pamarentah pusat, rek ngadangdanan Situ Bagendit jadi obyek wisata andelan di Kabupaten Garut.

Mimiti bulan Agustus ayeuna cenah rek mitembeyan kalawan ngucururkeun waragan 100 milyar heula, anu engkena tahap saterusna rek ditambahan deui.

Ku ayana perhatian ti pamarentah Propinsi jeung pusat, naha bakal kitu PAD kab Garut baris ngaronjat, da geuning balanja kabupaten Garut ukur mampu 10% tina bubutuhna, sakurangna 90% disokong ku pamarentah pusat.

Diharepkeun kahareup di Garut muncul pamingping nu gorejag, ngarti sarta wani ngokolakeun potensi Garut, nu satemenna kacida beunghar.* (Deddy Effendie)

Tinggalkan Balasan