Pariwisata Keur Ngahirupkeun Ekonomi

0

bewarajabar.com — Rahayat Indonesia anu jumlahna 260 jutaan, mangrupa potensi nu luar biasa pikeun ngagerakeun ekonomi rahayat nu kacandet alatan sasalad covid’19.

Presiden ngarasa hanjelu, lantaran aya sasalad anggaran balanja nagara loba nu teu kabalanjakeun.

Pikeun Jawa Barat anggaran nu geus dibalanjakeun nepi ka bulan Juli ayeuna karek 24%.

Kitu deui balanja Kementrian, siga anu bararingung jeung paranik narima gempuran sasalad covid anu asalna ti nagri Cina tea. Nepi ka aya hiji kementrian karek ngaluarkeun balanja ukur kurang leuwih ngan 1,5%.

Tangtu ieu teh matak pikahariwangeun geusan muterkeun jalanna ekonomi rahayat.

Peserta terdiri dari : Budayawan, Seniman, UKM, Kuliner, hotel & restoran, Kepolisian

Kabupaten Garut ngaliwatan kementrian pariwisata, ekonomi kreatif, ngayakeun bimbingan teknis sosialisasi adaptasi kebiasaan baru di fave hotel tangga 24 Juli 2020, anu tujuanana keur ngagerakeun ekonomi ngaliwatan pariwisata.

Garut nu kacatur alamna endah, tur seger hawana, tangtu matak ngirut para wisatawan nusantara.
Diharepkeun ku digerakeun deui pariwisata di ieu wewengkon kalawan teu weleh merhatikeun tatacara nu geus ditangtukeun nyaeta dipariksa hawa panas badan, make terenggos (masker) ngajaga anggang, hartina ulah pagegeye, sangkan eta sasalad teh ulah nepi ka tepa tatalepa, anu engkena baris ngariweuhkeun urang sarerea.

Nu miluan dina eta kagiatan teh nyaeta UKM Tentara, Pulisi, Tukang Kaolahan, Seniman, Budayawan, Tukang Ngadangdanan, Tukang ngurus nu kariaan, jrrd ( de)

Tinggalkan Balasan