Prabu Siliwangi Jatuk Rami di Masjid Agung Karawang

oleh

Karawang, Bewarajabar.com — Taun 1418  Syekh Quro  ngadegkeun mushola sakaligus pasantren nu kiwari jadi Masjid Agung di Jalan Alun-alun Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat, nu kungsi jadi puseur Kabupaten Karawang nalika awal ngadeg.

Di ieu mushola Syekh Quro nyebarkeun agama Islam ka warga Karawang jeung sabudeureunna. Beja kagiatan Syekh Quro sumebar kamana-mana sarta nepi ka Prabu Angga Cegah nu kungsi nyaram Syekh Quro nyebarkeun Agama Islam di Palabuan Muarajati, Cirebon.

Sang Prabu ngirim utusan nu dipingpin ku putra mahkota nyaeta Raden Pamanah Rasa pikeun nutup Pasantren Syekh Quro. Tapi, waktu Raden Pamanah Rasa anjog ka pasantren, anjeunna kataji ku sora Nyi Subanglarang, salah saurang santri,  nu maos Al-Quran. Ahirna Raden Pamanah Rasa teu tulus nutup pasantren, tuluy mulang deui ka Cirebon.

Raden Pamanah Rasa datang deui ka Pasantren Syekh Quro bari ngalamar Nyi Subanglarang. Lamaran ditarima kalawan sarat mas kawinnna mangrupa “Bentang Saketi” simbol tasbeh nu aya di Mekah.

Raden Pamanah Rasa nyanggupan. Jatuk rami dilaksanakeun di mushola nu satuluyna  diwangun jadi Masjid Agung. Syekh Quro nu jadi panghuluna. Saterusna Raden Pamanah Rasa diistrenan jadi Raja Pajajaran kalayan gelar Prabu Siliwangi.

Tina jatuk ramina  Prabu Siliwangi jeung Nyi Subanglarang lahir Raden Walang Sungsang, Nyi  Rara Santang jeung Raden Beuki Santang. Mangsa rumaja, Raden Walang Sungsang jeung Nyi Rara Santang ninggalkeun karaton Pajajaran pikeun neuleuman agama Islam ti ajengan Syeh Dzatul Kahfi di Cirebon.

Raden Beuki Santang jadi mubalig sarta nyebarkeun agama Islam di wewengkon Garut. Raden Walang Sungsang jeung Nyi Rara Santang munggah haji ka tanah suci Mekah. Mulih ti Mekah Raden Walang Sungsang  mingpin pamarentahan Nagri Caruban Cegah (Cirebon) kalayan gelar Pangeran Cakrabuana.