Tarumanagara Jaman Purnawarman

oleh
Karajaan Tarumanegara. (Ilustrasi)

Nalika ngagali walungan  Gomati nu panjangna 12 kilometer, dipigawe nepi rengse ukur meakeun waktu 21 poe.  Pikeun waragad ngawangun ieu dua walungan para brahmana harita ngorbankeun  kurang-leuwih 1.000 sapi.

Puseur dayeuh Karajaan Tarumanegara pernahna di wilayah Bekasi ayeuna. Bihari, puseur karajaan teh ngaranna “Jayagiri”. Tuluy robah ngaran jadi “Bagagasi” sarta ayeuna jadi “Bekasi”. Walungan Bekasi nu ayeuna ngamalir di tengah Kota Bekasi, bihari walungan  Chandrabaga nu meulah puseur kota Karajaan Tarumanegara.

Karajaan Tarumanegara runtag di  ahir   abad katujuh Masehi. Dumasar prasasti di  Kota Kapur taun 656 Masehi nu aya di Pulo Bangka,  runtagna Karajaan Tarumanegara  di ahir eta abad balukar kakawasaan Karajaan Sriwijaya.

Lian ti eta, nu ngabalukarkeun runtagna Karajaan Tarumanegara teh, diantarana, taya pingpinan eta karajaan, sabat raja nu ngajabat harita, Raja Tarusbawa, leuwih milih mingpin karajaan leutik nu aya hilireun walungan Gomati