Walikota Bandung Ngingetkeun OPD Kudu Bener Administrasina

oleh

Bandung, bewarajabar.com  –  Walikota Bandung, Oded M. Danial nembrakeun ye sugema nitenan kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) nu tina sisi kapatuhan tur administrasi katembong aya ngaronjatna.

Eta hal nembongkeun sumanget OPD pikeun terus ngalaksanakeun perbaikan. Indikatorna katembong tina Gelar Pengawasan nu dilaksanakeun ku Inspektorat nitenan sajumlah OPD geus responsif kana hal nu jadi bahan evaluasi di satiap taunna, katembong aya ngaronjatna.

 “Alhamdulillah tina Gelar Pengawasan aya sababaraha aspek geus hade. Muga muga hasilna leuwih alus deui,” tandes Oded sarengsena muka kagiatan Gelar Pengawasan di Balai Kota Bandung, Salasa (8/12/2020) nu kaliwat.

Najan kitu, ceuk Oded, aya sababaraha hal nu karek ngahontal 90 persen. Diantarana tumali jeung LHP sarta sababaraha hal hasil rekomendasi ti BPK. Dina kasempetan Gelar Pengawasan sakaligus mere rapot sacara langsung ka OPD nu kinerja hade. Nyaeta BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan), BPKA (Badan Pengelola Keuangan & Aset), Dinkes (Dinas Kesehatan) sarta Disdik (Dinas Pendidikan).

Oded nandeskeun, Gelar Pengawansan eta ngarupakeun amanat undang-undang nu tujuanna pikeun ngaronjatkeun kinerja pengawasan perangkat daerah. Salian ti kitu, jadi sarana ngaevaluasi hasil pembinaan perangkat daerah. “Kuring miharep Gelar Pengawasan lain ngan saukur rutinitas seremonial wungkul. Tapi, bener bener aya kontribusina kana kinerja pamarentahan daerah sangkan leuwih hade,” tandesna.

Nurutkeun Oded, tartibna administrasi jadi pondasi penyelenggaraan pamarentahan nu hade tur bener. Ku kituna, satiap OPD kudu taliti dina nyusun laporan administrasi. Eta hal kudu geus bisa diminimalisir kasalahanna ti mimiti perancangan manajemen risiko. “Benteng kahiji tina manajemen risiko bisa dilaksanakeun sacara optimal, sakuduna penyelenggaraan pamarentahan hususna nu aya patula patalina jeung keuangan eta 50 persen geus rapih,” pokna.

Oded nambahkeun, satiap OPD kudu sinergi jeung APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah). Sangkan kabangun sumanget babarengan dina nyawalakeun tata kelola penyelenggaraan pamarentahan nu hade. “Benteng kadua nyaeta APIP. Mun seug fungsi konsultan eta efektif tur efisien. Boh APIP kitu deui OPD mampuh ngahadirkeun suasana harmonis dina tujuan babarengan ngahasilkeun kinerja nu hade,” tandesna.