Haji 2020 Bangkar, Kieu Prosedur Dipulangkeunana Setoran Lunas Bipih Reguler

oleh

Jakarta, Bewarajabar.com — Kementerian Agama geus mutuskeun pikeun ngabatalkeun panginditan jamaah haji 1441H/2020M. Ieu kawijakan teh ditepikeun ku Menag Fachrul Razi dina 2 Juni 2020.

Babarengan jeung eta, jamaah nu geus ngalunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bisa ngajukeun permohonan dipulangkeunana deui setoran pelunasan. Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama nyatet aya 198.765 jamaah haji reguler nu ngalunasan Bipih 1441H/2020M.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis ngebrehkeun yen Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 tahun 2020 ngeunaan Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M ngatur yen jamaah nu geus ngalunasan Bipih tahun ieu, bisa ngajukeun permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih.

“Jamaah nu teu jadi indit tahun ieu, bisa ngajukeun permohonanan pengembelian setoran pelunasanna,” Muhajirin ngajelaskeun di Jakarta, Rebo (03/06).

“Sanajan dicokot deui setoranna, jamaah teu kaleungitan statusna salaku calon jamaah haji nu rek indit dina taun 1442H/2021M,” pokna.

Numutkeun Muhajirin, jamaah ngajukeun permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih ku cara tertulis ka Kepala Kankemenag Kab/Kota tempat ngadaftar haji. Jamaah oge kudu mawa bareng: a) bukti asli setoran lunas Bipih nu dikaluarkeun ku Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih; b) fotokopi buku tabungan nu aktif keneh atas nama Jemaah Haji jeung ningalikeun aslina; c) fotokopi KTP jeung nembongkeun aslina; jeung d) nomer telepon nu bisa dikontak.

Eta permohonan jemaah teh tuluy bakal diverifikasi jeung divalidasi ku Kepala Seksi nu nyekel widang urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kankemenag Kab/Kota. Lamun dokumen kawilang lengkep jeung sah, Kasi Haji bakal nginput data pembatalan setoran pelunasan Bipih dina aplikasi Siskohat.

Nu satuluyna bakal dipigawe nya eta:

1) Kepala Kankemenag Kab/Kota ngajukeun permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih ku cara tertulis jeung dikirimkeun sacara elektronik ka Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri bareng jeung tembusan ka Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.

2) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri narima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih jeung ngonfirmasi dibatalkeunana setoran pelunasan Jemaah Haji dina aplikasi SISKOHAT.

3) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah ngajukeun permohonan dipulangkeunana setoran pelunasan Bipih sacara tertulis ka Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH.

4) BPS Bipih sanggeus narima Surat Perintah Membayar (SPM) ti BPKH, sagancangna nransfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ka rekening Jemaah Haji jeung ngonfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan dina aplikasi SISKOHAT

“Sakabeh tahapan ieu teh diitung-itung bakal lumangsung salila salapan poe. Dua poe di Kankemenag Kab/Kota. Tilu poe di Ditjen PHU. Dua poe di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Jeung, dua poe proses transfer ti Bank Penerima Setoran ka rekening jamaah,” ceuk Muhajirin.

Tuluy, kumaha mun eta jamaah haji nu teu jadi indit teh tilar dunya? Muhajirin ngebrehkeun yen nomor porsina bisa dilimpahkeun. Dilimpahkeunana eta porsi bisa ka salaki, istri, bapa, indung, anak teges, atawa dulur teges nu ditunjuk jeung/atawa sapamanuju kulawarga. “Nu ngaganti eta porsi bisa jadi jamaah haji 1442H/2021M mun seug kuota haji Indonesia sayaga keneh,” pokna nandeskeun.

(Sumber dari humas pusat dikirim oleh pranata humas Jabar Hj.Tuti Herawati, SHI.)