Ketum PB PGRI Optimistis Pasualan Kakurangan Guru Rengse Lima Taun

oleh

JAKARTA, BEWARAJABAR.COM — PB PGRI (Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia) optimistis pasualan kakurangan guru rengse dina lima taun kahareup. Kiwari, kakurangan guru geus nepi level psikologis sajuta dieusi ku tenaga pendidik honorer.

PB PGRI ngajen, pamarentah ngabogaan komitmen pikeun ngarengsekeun kakurangan guru. Buktina ku saniskara program nu dilaksanakeun KemenPAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi) pikeun ngarengsekeun pasualan guru honorer.

“Kuring nitenan ti sataun katukang geus aya rekrutmen CPNS ti honorer K2. Diteruskeun taun 2019 ngayakeun rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dina bulan Februari sarta bakal diteruskeun tahap kadua dina bulan Juli – Agustus,” ceuk Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi, Kemis (23/5/2019).

Nurutkeun Unifah, Program KemenPAN-RB eta sajalan jeung Kementerian Pendidikan & Kebudayaan dina ngarengsekeun pasualan guru honorer. Unifah yakin, kompentensi guru honorer bisa ngaronjat mun seug pamarentah mere rohangan pikeun pelatihan jeung pendidikan nu leuwih gede.

Ku rengsena pasualan guru honorer dina lima taun, ceuk Unifah, pamarentah bisa ngalaksanakeun deui rekrutmen tenaga pendidik tina jalur umum saluyu analisis kabutuhan tur jabatan sakumaha amanat UU ASN (Aparatur Sipil Negara).

Najan kitu, distribusi guru kudu dikawal. Tong nepika guru-guru nu ditempatkeun di desa ngadon pindah ka kota. Balukarna pasualan kakurangan guru kajadian deui. “Distribusi guru kudu dikawal kalayan daria. Tong nepika kajadian ngadon numpuk di hiji daerah. Sedengkeun wewengkon sejenna kurang keneh. Tangtuna eta hal kudu dibahas babarengan jeung pamarentah daerah lantaran kawenangannanan aya di maranehna,” tandes Unifah. (Dede Rivai)