Sajak: Citarum Wetan

oleh

Citarum wetan
Ngaplak umpal-umpalan
Keplok maseuhan hate
Nu ti kamari nyungsi
Nepungan indung nu puput umur
Bulan ieu dua taun kapungkur

Bapa teu walakaya
Ti harita nyandang panyawat
Teu leumpang mang bulan-bulan
Teu kuat nyangga waruga
Sabab dampalna baal

Citarum wetan
Dibahekeun kana taneuh
Pikeun melak dahareun kuring
Ngancik sakulit sadaging
Jadi tanaga nepungan bapa
Nu yuswana tujuh opat punjul dua

Aya sawidak rasa
Ngagalura rosa
Teu kungsi malikeun cai
Citresna ti indung nu ngandung
Kaduhung saendeng-endeng

Karawang, 29 Oktober 1997
Sunta Atmaja