Satukangeun Unjuk Rasa Guru Papanasan Mapay Palataran Monas

oleh
Ngabring papanasan di palataran Monas maju ka Istana Negara. (Poto: Sunta Atmaja)

Karawang, Bewarajabar.com — Direncanakeun ku para guru anggota PGRI Jaba Barat jeung Banten, tanggal 19 Juli 2007 unjuk rasa ka Jakarta. Beja disebar ka para Ketua PGRI Cabang Kecamatan di dua propinsi. Saterusna beja teh ditepikeun ka unggal sakola, direncanakeun kumpul di Jakarta jam salapan isuk.

Kurang-leuwih 25 rebu guru anggota PGRI datang ka Jakarta. Lolobana guru SD anggota PGRI  nu dipingpin ku Ketua PGRI Cabang Kecamatan  jeung Kabupaten masing-masing. Nu daratang ti unggal sakola, rata-rata saurang kepala sekolah jeung saurang atawa dua urang guru wawakil ti sakolana.

Tepi ka tempat parkir, nu direncakeun kumpul jam salapan teh, prakna mah ngadeukeutan jam sabelas. Sanggeus ngariung, rombongan nu rek unjuk rasa indit ngabring mapay kawasan Monas, maju ka Istana Negara.

Sabagian guru henteu langsung indit, tapi reureuh heula di kawasan Monas deukeut tempat parkir handapeun tatangkalan nu iuh, bari murak timbel meunang mekel ti lemburna, jigana.

“Ieu teh rek demo atawa piknik?” ceuk nu ngaliwat basa nempo nu keur dalahar. Manehna nanya kitu teh jigana kabita nempo batur dalahar ari dirina lapar. Memang rata-rata nu rek unjuk rasa  teu mikiran timbel dahareun. Kapikir teh sanggeus karasa  beuteung kukurubukan hayangeun dieusian.

Basa guru-guru laleumpang mapay palataran Monas, mobil nu ngakutan pasukan Dalmas ngaliwat, teu jauh ti nu keur ngabring. Eusina, para polosi, maranehna “ngadadahan” sagala ka nu keur laleumpang. Nempo ‘muridna’ nu jadi polisi gugupay, para guru males gugupay.