Desa Pacing Desa Mekar di Karawang

oleh
Kades-Pacing-Wawan-Zaelani
Kades Pacing Wawan Zaelani

Kab. Karawang, bewarajabar.com — Desa Pacing salah sahiji desa di Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. Ngaran Desa Pacing asalna tina ngaran tutuwuhan nu bihari rea tumuwuh di ieu lembur nyaeta tangkal pacing (Costus speciosus). Ti bihari nepi ka kiwari tangkal pacing biasa dipake obat tradisional pikeun  ngubaran kasakit panon. Carana, tangkal pacing dirieus nepi ka kaluar cai, tuluy caina dipake peureuh.

Dumasar panalungtikan, daun, dahan jeung beuti tangkal  pacing ngandung bahan kimia nu  mibanda kasiat ubar. Kandungan kimiana nyaeta: saponin, flavonoida, jeung tanin. Ku kituna tangkal pacing bisa dipake ngubaran sawatara kasakit, diantarana: ubar  “urus-urus”, ubar kencing nanah, ubar sipilis, ubar trachoma jeung bahan baku kontrasepsi.

“Kiwari, dina jaman modern ieu, ku  para inohong kecap ‘pacing’ teh dihartikeun ‘tempat cicing’. Kumargi kitu, saha wae nu ngalih ka ieu lembur langsung betah,” ceuk  Kepala Desa Pacing, Wawan Zaelani, nalika ditepungan “Bewara Jabar” anyar-anyar ieu.

Lega wilayah Desa Pacing kiwari mangrupa sesa pamekaran tilu desa. Tina Desa Pacing bihari, kiwari jadi 4 desa, nyaeta: Desa Pacing,  Desa Sukamekar, Desa Kutaraharja jeung Desa Talunjaya.

Kiwari wilayah Desa Pacing dibagi  3 Dusun, 8 RW,  21 RT. Lega tanahna  600,581Ha. Lelegana mangrupa sawah nyaeta  374 Ha. Dumasar pendataan Profil Desa Pacing taun 2010, klasifikasi tingkat perkembangan Desa Pacing kaasup  Desa Swakarya Medya atawa Desa Berkembang. Jumlah penduduk Desa Pacing tahun 2011, 4.103 jiwa, ngawengku: lalaki 2.046 jiwa, awewe  2.057 jiwa. Jumlah penduduk usia produktif nu umurna  15 nepi ka  56 tahun,  2.067.

Wilayah Desa Pacing nyaeta: Dusun I Kareo Kepala Dusun (Kadus)-na  Suhendar, ngawengku: RW 01 Kampung Kalenputat, Ketuana Solihin: RT 01 Kampung Kalenputat, Ketuana Kaji. RT 02 Kampung Kalenputat, Ketuana Suhari. RT 03 Kampung Kalenputat, Ketuana Tawik.; RW 02 Kampung Kareo,  Ketuana Dirman.: RT 01 Kampung Kareo,  Ketuana Nalim. RT 02 Kampung Kareo, Ketuana Indra. RT 03 Kampung Kareo, Ketuana Suhendi; RW 03 Kampung Kedung, Ketuana Iwan.: RT 01 Kampung Kedung, Ketuana Naca. RT 02 Kampung Kedung, Ketuana Odin.

Dusun II Karajan,  Kadusna Anta, ngawengku:  RW 04 Kampung Karajan, Ketuana Taswan: RT 01 Kampung Karajan, Ketuana Uci. RT O2 Kampung Karajan, Ketuana Ajam. RT 03 Kampung Karajan, Ketuana Nuki; RW 05 Kampung Karajan,  Ketuana Tarya: RT 01 Kampung Karajan,  Ketuana Talim. RT 02 Kampung Karajan,  Ketuana Dace. RT 03 Kampung Karajan, Ketuana Karson.

Dusun III Sukasari,  Kadusna Maman, ngawengku: RW 06 Kampung Sukasari,  Ketuana Karmin: RT 01 Kampung Jatinunggal, Ketuana Ukim. RT 02 Kampung Sukasari, Ketuana Parman. RT 03 Kampung Sawahbaru, Ketuana Musa; RW 07 Kampung Kiara, Ketuana Ade. RT 01 Kampung Kiara, Ketuana Udin. RT 02 Kampung Kiara, Ketuana Jaya; RW 08 Kampung Babakankareo Ketuana Amun: RT 01 Kampung Babakankareo, Ketuana Herma. RT 02 Kampung Babakankareo,  Ketuana Rodiah.