Gula Aren D’kawung

oleh

Amit sejaning unjuk uninga, réhing dumasar kana rasa syukur “Nuhun” ka Nu Ngersakeun, Anu Maha Agung, jisim kuring seja ngadugikeun gerentesna kereteg, anu mangrupi karyana rasa, kersaning anu ngawasakeun, hasil tina teuteuleuman, guguaran, kokoréh, tur mulung pulung ti anu ngalangkung dina jajantung, galuh agung, manawi bahan katampi, kalayan aya guna katut mangpaatna kanggo urang sadaya, malar geusan jadi panungtun tur pangjejer dina nutur lumakuna léléngkahan hirup, sasieureun sabeunyeureun, kasanggakeun.

Tawisrasa anu dumasar kana, rasa “nyaah ka sasama, béla ka bangsa, bakti kalemah cai, ngarawat tur ngarumat budaya, sarta niat ngawangian ka sarining lemah cai”, malar jadi sambung léngkah, sambung lémék, sambung rasa, keur nyambungkeun uga, tangtuna ogé ti anu kantos aya ti heubeulna, ti biharina, sugan ngancik di kiwari geusan ngambah ka supagi. Buhun ngajadi bahan, biheunna, sara ngajadi sari keur pangaji.


Kerjasama dengan Pengusaha dari Sukabumi dan Petani dari Kampung Cipta Gelar & Cipta Resmi.
Gula Semut/Palm Sugar/Palm Suiker D’ Kawung dihasilkan dari air Nira Pohon Arrn yang segar dan diproses secara alami tanpa menggunakan bahan pengawet dan bahan kimia. Gula Semut/Palm Sugar/Palm Suiker ini cocok untuk membuat kue, pemanis pengganti gula untuk minuman teh, kopi, dll.
Gula semut/Palm Sugar/Palm Suiker ini juga cocok untuk penderita diabetes karena index glikemiknya di bawah gula pasir biasa.