Kota Bandung Narima Pangajen Raksa Prasada 2020 ti Gubernur

oleh

Bandung,  bewarajabar.com – Diajen nyaah ka lingkungan hidup, Kota Bandung narima pangajen “Raksa Prasada” nu kategorina Kabupaten/Kota Peduli di Lingkungan Hidup di Sekolah ti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Salian ti kitu, Kota Bandung meunang pangajen ti Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan nyaeta RW 09 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik jadi Lokasi Program Kampung Iklim Kategori Utama.

Eta pangajen dibikeun lantaran RW 09 diajen aktif ngalaksanakeun aksi adaptasi sarta mitigasi parobahan iklim sacara terintegrasi nu tangtuna aya kontribusina kana upaya ngadalikeun parobahan iklim.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil nyerenkeun langsung eta pangajen ka Wakil Walikota Bandung, Yana Mulyana di Gedong Sate Bandung, Salasa 8 Desember 2020 nu kaliwat. Pangajen diserenkeun dina raraga mieling Hari Lingkungan Hidup Taun 2020.

Ku ditarimana eta pangajen, Yana nembrakkeun, pangwangunan daerah kudu saimbang jeung ngaronjatna kualitas lingkunganna. Pangwangunan kudu terus lumangsung sarta pamarentah kudu boga peran ngalolana sangkan bisa nyaimbangkeun peradaban manusa jeung kualitas lingkungan nu hade dina ngarojong pangwangunanna.

“Proses parobahan pola pikir dina ngalola lingkungan nyaeta hal nu penting pikeun kalumangsungan hirup manusa dina mangsa nu bakal datang. Cohagna ngarupakeun investasi, ngalola lingkungan sarua jeung ngalola kalumangsungan hirup manusa dina mangsa nu bakal datang,” tandes Yana.

Yana ngarasa reueus yen ku saniskara tarekah tur inovasina Pamarentah Kota Bandung dina ngajaga lingkungan hirup diapresiasi ku Pamarentah Provinsi Jawa Barat. “Eta hal lain ngarupakeun tujuan. Ku eta pangajen, Pemkot Bandung bakal terus komitmen ngajaga lingkungan sarta ngaronjatkeun kualitas lingkungan hirup di Kota Bandung,” pokna.

Ku kituna, Yana meredih ka sakumna instansi, lembaga, sakola, komunitas nepika masarakat di Kota Bandung pikeun leuwih ngaronjatkeun kontribusina dina ngajaga lingkungan.

“Ku ayana eta pangajen diharepkeun leuwih loba deui sakola, instansi, jeung masarakat nu kamotivasi pikeun partisipasi dina ngajaga lingkungan. Lantaran ngajaga lingkungan lain ngan tugas pamarentah wungkul tapi dibutuhkeun peran aktif sakumna golongan,” tandes Yana.