Mahasiswa UPI Ngabakti di Lembur Sorangan

oleh
Mahasiswa UPI Ngabakti di Lembur Sorangan

Situasi pandemi saperti kieu teu ngurangan inovasi jeung kréativitas mahasiswa UPI dina ngajalankeun program KKN. Dipiharep ku ayana mahasiswa nu babakti di lemburna sorangan bisa méré bongbolong ngeunaan masalah nu keur karandapan.