PPL SMA Muhammadiah 4 Bandung di SMP Gema Pancasila

oleh
PPL SMA Muhammadiah 4 ngahapit Guru SMP Gema Pancasila Bandung

Bewarajabar | Bandung – Biasana anu PPL barudak SMK pikeun mitembeyan wawanohan jeung lahan gawe dimana mangke maranehna lulus Sakola.

Tapi SMA Muhammadiah ngah hiji-hijina Sakola SMA di Kota Bandung anu ngencarkeun barudak sabulan campleng pikeun Praktek Pengenalan Lapangan.

Tujuanna sanajan maranehna sanes kajuruan. Tapi teu sakedik barudak anu teu tiasa nuluykeun sakola nya ahirna kudu terjun neangan lahan gawe.

Ku Praktek Pengenalan Lapangan (PPL) barudak anu rek turun gawe teu kuliah atawa digawe heula samemeh kuliah geus wanoh kumaha lapangan pagawean ieu.

Dina PPL dua tahun ieu SMA Muhammadiah 4 Bandung nyengkeran kagiatan barudak di lahan gawe anu sifatna jasa jeung sosial.

Maksudna supaya barudak teu pindah pileumpangan jadi komersil.

Siswi Muhammadiah 4 nuju ngabandos administrasi Sakola di SMP Gema Pancasila

Nalika PPL di Supermarket atawa grosir barudak meunang pangupa jiwa. Sanajan teu sagede Karyawan tetep.

Tapi tanagana dihargaan, antukna jadi silih bejaan tempat PPL anu biasa mere honor gede.

Sedeng barudak anu kabeneran PPLna di tepat tigerat saperti kantor kelurahan atawa Sakola anu kabeneran teu aya anggaran kanggo hal ieu teu kabagean honor salila PPLna.

Taun ieu PPL SMA Muhammadiah ditujukeun ka tempat jasa saperti Sakola SD nepi Ka Paguron luhur.

Kantor kelurahan kecamatan, jeung dinas kalawan dibekelan ulah hayang dibayar, meunang elmu jeung pangalaman oge kawilang utama keur siswa.

Ku hal ieu PPL diaping jeung dijaring ku guru pembimbing. Dititipkeun sangkan budak diperhatikeun jeung dibere pangalaman gawe anu kawilang utama keur dirina dina mangsa nyanghareupan kahirupan nu bakal datang.

Aya TUJUH urang anu PPL di SMP Gema Pancasila Bandung. Saurang Alumni jeung babaturanna. Luthfiana Stya Prana Ningrum Kelas XI IPS 3, Annisa Solikhah Ichdajanto XI IPS 3, Eri Yanti XI IPS 1, Nia Fatmawati XI IPS 2, Mesya Zahra XI IPS 2, Reni Tri A XI IPS 1, Rindiani XI IPS 2.

Nalika datang munggaran teu ka bageakeun ku Pupuhu Sakola Drs. Rudi Setiadi AMd. Margi nuju kadeugdeug ku lima kepala Sakola Swasta.

Gema Pancasila memang sanajan sakola leutik jadi tempat kanggo Sawala para Pupuhu Sakola Swasta kanggo ngarengsekeun pasualan-pasualan nu tumiba ka Sakolana sareng ngatur strategi sangkan Swasta kuat jeung solid diantara gempuran Sakola negri anu beuki dieu beuki paloba-loba siswa.

Aya sawatara kauntungan keur murangkalih anu PPL di Gema Pancasila. SMP Gema Pancasila hiji-hijina sakola anu teu komersil sareng money oriented.

Tujuan beuneur jeung bener pikeun mukakeun wawasan jeung wewesen jiwa generasi sangkan kuat, kokoh jeung tanggoh nyanghareupan haeub kahirupan dimana maranehna geus terjun ka masyarakat.

Ethos kerja SMP Gema Pancasila leres-leres pikeun ngaronjatkeun kecerdasan bangsa. Naha nganggo kitu?

Dugi ka ayeuna SMP Gema Pancasila can bisa nohonan honor tepat waktu jeung nyukupan keur kahirupan guru.

Kusabab dugi ka ayeuna Gema Pancasila teu ngawajibkeun SPP atawa infak. Infak leres-leres infak dugi ka seueur siswa anu tos nyangking izasah ti SMP Gema Pancasila teu pernah mayar infak pisan.

Ku hal ieu urusan keuangan kacida tigeratna. Tapi rasa kekeluargaan jeung duduluran kalintang ageungna.

Teu sakedik guru negri nu tetep hoyong ngajar di SMP Gema Pancasila resep botram sareng bebekelan. Saurna.

Kantos aya konsultan keuangan anu hoyong ngabantos management keuangan di SMP Gema Pancasila.

Saminggu panalungtikan niten kayaan Gema Pancasila ngadon bengong bari naros.

“Kok bisa Gema Pancasila tetap hidup dengan keuangan seperti ini?”.

Diwaler ku Pupuhu Yayasan ; “Pami hidep anu ngulik elmu ti Paguron luhur dugi ka S2 management teu tiasa ngarengsekeun, ngandung harti elmu Sunda langkung hebat jeung manfaat tinimbang elmu Barat. Sabab sanggup ngaludang tulang ti Kuburan ngajadi waruga anyar.”

Pamuga barudak anu PPL di SMP Gema Pancasila bisa nutur tapak hiji perjuangan pikeun ngamajukeun bangsa jeung nagara dina widang kopentensi dirina.

Lain maksud ngadegkeun sakola tapi prihatin, komiten jeung konsekwen dina hiji perjuangan hirup tur sanggup ngawujudkeun tinu euweuh jadi mirupa wujud anu manfaat tur maneuh. Cag.