Rumah Pohon jeung Semok di Cikahuripan, Tegalwaru, Karawang

oleh
Saung ranggon alias rumah pohon deukeut Cikahuripan. (Poto: Sunta Atmaja)

Karawang, bewarajabar.com — Saung ranggon nu aya dina tatangkalan nu kiwari dipiwanoh “rumah pohon” jeung ayunan nu make jaring nu dipentang kana tatangkalan nu kiwari disebut “semok”, teu jauh ti sumur cinyusu Cikahuripan, Desa Cintawargi Kecamatan Tegalwaru, Karawang tatar kidul, dijarugjug ku warga ieu desa jeung sabudeureunna.

“Nu ngadon niis di dieu, rereana urang dieu. Unggal dinten pasosonten. Ramena upami dinten Minggu atanapi dinten libur sanesna. Namung aya oge nu sumping ti nu tebih. Sumping ka dieu sakantenan ka sumur cinyusu Cikahuripan,” ceuk Abah Emus, warga Kampung Kawunggading, Desa Cintawargi, nu tanahna dipake tempat arulin.

Sumur cinyusu Cikahuripan pernahna di tutugan Pasir Guguling deukeut gunung Cengkik jeung Gunung Sinalangeng. Ieu wewengkon baheulana mangrupa puseur dayeuh Kabupaten Karawang, nyaeta Bojongmangu.

Kadieunakeun, Bojongmangu jadi ngaran lembur di Pasir Guguling. Saprak gorombolan DI/TII ngagempur ieu lembur, Bojongmangu tumpur, robah jadi talun di luhur pasir. Wargana parindah ka wewengkon nu kiwari sabudeureun Pasar Loji.

Talun nu hartina kebon bubuahan nu hirupna lila, ku warga di dinya dihartikeun kebon tatangkalan sacara umum. Mun dina basa Indonesia mah sarua jeung “kebun”, saperti “kebun jati”, “kebun karet”, jsb.

Tatangkalan nu tumuwuh di Pasir Guguling diantarana: kondang, kalayar, kadu, kawung, kocapi, tisuk, picung, rambutan, kokosan, pacing, hangasa, ceker hayam, jrrd. Sacara teori akar ieu tatangkalan mangrupa tempat nyimpen cadangan cai sumur Cikahuripan.