Rupa-Rupa Ngaran Kekembangan (Basa Sunda)

0

Kembang Awi : Eumbreuk

Kembang Bako : Bosongot

Kembang Bawang : Ulated

Kembang Boléd : Téla

Kembang Cabé : Bolotot

Kembang Cau : Jantung

Kembang Céngék : Péncéngés

Kembang Cikur : Jelengut

Kembang Eurih : Ancul

Kembang Gedang : Ingwang

Kembang Génjér : Gelenyé

Kembang Hoé : Bubuay

Kembang Honjé : Comrang/Rombéh

Kembang Jaat : Jalinger

Kembang Jambé : Mayang

Kembang Jambu Aér : Lenyap

Kembang Jambu Batu : Karuk

Kembang Jarak : Uing

Kembang Jéngkol : Mérékényényén

Kembang Jeruk : Angkruk/Angkés

Kembang Jotang : Puntung Kembang

Kadu : Olohok

Kembang Kalapa : Suligar

Kembang Peuteuy : Pendul

Kembang Kaso : Curiwis

Kembang Kawung : Pengis

Kembang Konéng : Badul

Kembang Kulur : Pelepes

Kembang Laja : Jamotrot

Kembang Leunca : Pengit

Kembang Limus : Saleksek

Kembang Lopang : Cacas

Kembang Muncang : Rinduy

Kembang Paré : Ringsang

Kembang Salak : Sedek/Gojod

Kembang Sampeu : Dingdet

Kembang Taleus : Ancal

Kembang Tangkil : Uceng

Kembang Terong : Moncorong

Kembang Tiwu : Badaus

Kembang Waluh : Aléwoh

Tinggalkan Balasan