Sabandung di Coblong Nyasar Nepi Ka Mahasiswa nu Ngadumuk di Kosan

oleh
Sabandung di Coblong Nyasar Nepi Ka Mahasiswa nu Ngadumuk di Kosan
Sabandung di Coblong Nyasar Nepi Ka Mahasiswa nu Ngadumuk di Kosan

Bandung, bewarajabar.com — Program Sangu Bancakan Urang Bandung (Sabandung) resmi bagulir sacara hempak bareng di sakabeh kecamatan di Kota Bandung. Hususon di Kecamatan Coblong target sasaranna lumayan pariatip nyaeta ku ngajangkau para mahasiswa nu cicing di kos-kosan.

Salah sahijina Yuke, mahasiswi ti Medan. Manehna ngaku teu bisa mudik lantaran kaayaanana geus teu ngamungkinkeun. Sedengkeun uang saku ti nu jadi kolotna oge geus teu pati loba.

Yuke nu indekos di wewengkon Sekeloa oge nyambut pisan kana program Sabandung.

“Ieu Bantuan teh aya mangpaatna pisan pikeun masarakat, hususna mahasiswi siga abdi nu teu bisa mulang ka lembur,” mahasiswi semester dua ieu ngaku.

Camat Coblong, Krinda Hamidipradja ngebrehkeung yen di wilayahna ieu memang kawilang loba mahasiswa nu teu mudik. Sedengkeun kulawargana di lemburna oge milu kapangaruhan ku pandemi Covid-19.

Kulantaran kitu, numutkeun Krinda mah para mahasiswa nu sumebar di sababaraha kos-kosan ieu oge mibutuh bantuan.

“Memang luyu jeung sasaran kegiatan ieu nya eta salah sahijina pikeun barudak kos nu teu bisa balik. Salian ti warga miskin jeung masarakat lianna siga lansia, jeung difabel oge. Barudak kos ieu teh enyaan maranehna oge aktip ngabantuan urang sarerea dina kagiatan sosial, kagiatan kaagamaan atawa kagiatan sejenna salila PSBB,” ceuk Krinda di Kantor Kecamatan Coblong, Jalan Sangkuriang, Bandung, Juma’ah (8/5/2020).

Krinda nyadiakeun 1.200 paket dahareun pikeun disalurkeun ka warga di 6 kelurahan di Kecamatan Coblong. Teu saukur warga, program Sabandung ieu oge diusahakeun bisa ngajangkau para supir angkutan nu dadasarna online.

“Urang gerak bareng jeung ibu-ibu ti PKK, TNI, Polri, LKK jeung ada komunitas jeung relawan nu milu ilubiung. Ku kituna, bisa leuwih rea jeung lebih ngajangkau sakabeh warga, lantaran angger nu leuwih diheulakeun mah nu geus kadata di urang,” pokna.

Lian ti eta, Ketua TP PKK Kecamatan Coblong, Rina Robiana ngebrehkeun yen pikeun program Sabandung ieu loba masarakat umum nu milu miboga ketak pikeun mantuan. Ku kituna teu ukur ngandelkeun ti anggaran dana alokasi pamarentahan wewengkon eta hungkul.

Ceuk Rina, para kader PKK di tingkat kecamatan jeung kelurahan aktip pisan nyieun menu nu rek dibagikeun dina program sabandung. Malah mah, ibu-ibu ieu oge milih keur asakeun sorangan kadaharanana teh.

“Salian ti DPA kawilayahan urang sarerea oge meunang, lantaran kader PKK ieu teh kawilang lumayangeten dina neangan bantuan swadaya atawa oge aya nu geus dikoordinir. Aya nu mere bantuan sacara materil aya oge nu mangrupa barang,” ceuk Rina.

Sajaba ti eta, Lurah Sekeloa, Tirta Gumelar ngungkapkeun, di wilayahna kawilang rea masarakat nu milu partisipasi pikeun babagi rejekina. Dapur umum di Sekeloa geus bisa dimimitian leuwih tiheula saacan aya program Sabandung.

Inyana ge keur ngupayakeun ngarah bisa bagilir sacara rutin leuwih ti sakali dina saminggu.

“urang di dieu oge open donasi pikeun masrakat nu miboga rejeki leuwih, sangkan bisa ka RWna sewang-sewang atawa ka kelurahan. Seja didokumentasikeun jeung diumumkeun ngarah aya transparansi demi ngajaga kapercayaan ti para donatur. Salila ieu mah alus alhamdulillah teu saukur masarakat nu mampuh tina segi ekonomi tapi nu pas-pasan oge milu nyumbang,” Tirta ngeceskeun.