Sarasehan Tangtungan Kisunda” Dina Milangkala Ka-53 AMS

oleh

bewarajabar.com – Milangkala ka-53, Angkatan Muda Siliwangi (AMS) taun 2019 nu lumangsung di Gedong Pendopo, Jalan Kabupaten, Kecamatan Garut Kota, Kab. Garut, Jawa Barat, mintonkeun Saresehan Budaya “Tangtungan Kisunda”. Ngahadirkeun Ki DR. H. Iwan D Natapradja M.Sc C.P.A C.Eth. Mus.

Angkatan Muda Siliwangi (AMS)
lahir 10 November 1966, umurna panceg 53 taun, mun seug dipapandekeun kana bungbuahan mah geus asak, geus ngalaman kumaha pait peuheurna ngolah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Hal eta pisan nu ngajadikeun nambah kadewasaan, cara mikir, turta mibanda wawasan pikeun milu andil dina pangwangunan bangsa.

Hal eta diungkabkeun Ketua Dewan Kabudayaan Kabupaten Garut (DKKG) Irwan Hendrasyah SE., sarengsena nyerenkeun piagam penghargaan ka panitia penyelenggara Saresehan Budaya. Lalaki nu dipiwanoh Kang Jiwan teh nyebutkeun, yen andil AMS dina ngaronjatkeun intelektual budaya Sunda pantes meunang apresiasi, Saptu peuting (30/11/2019).

“DKKG nitenan tina ayana upaya turta alpukah ngaguar pemahaman ajen inajen estetika penjabaran Kisunda, anu dina jaman kiwari geus arang langka diterapkeun dina hirup kumbuh sapopoe, boh ngalarapkeun basana atawa dina wujud tangtungan Kisunda,” pokna.

Pamadegan Kang Jiwan, Kisunda teh enas-enasna tata basa nu pinuh ku ajen inajen nu luhung, adab sopan santun nu mampuh ngalarapkeun basa kana tempat nu merenah. Upamana kumaha kuduna adab anak ka kolot, murid ka guru, sarta kumaha ka sasama.

” Kitu deui wujud Kisunda dina tata cara hirup di masarakat, ngawujudkeun Tata Tengtrem Kerta Raharja, sopan basana, santun sikepna, ramah dina interaksi, ” omongna.

Dina eta kasempetan, kang Jiwan nga-apresiasi ka sakumna pihak, nu geus nyokong katut ngarojong ngawedelan AMS, jadi organisasi nu raket patula talina jeung ajen kasundaan, luyu jeung jiwa Siliwangi nu teu leupas tina uga Siliwangi.

” Kuring kawilang nganuhunkeun turta ngajen ka para inohong AMS pusat, Provinsi jeung Daerah sarta Bupati Garut H. Rudy Gunawan katut jajaran SKPD, utamana Kadisbudpar Budi Gangan nu geus jadi motor ngupayakeun ngamumule budaya jeung ngalestarikeun,” tandesna.

Apresiasi DKKG ka Kapala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, lantaran kawilang pentingna H. Totong S.Pd.M.Si. salaku pupuhu Dinas Pendidikan nu gede kontribusina ngirimkeun delegasi guru-guru pikeun jadi peserta Saresehan Budaya.

Kang Jiwan miharep konsistenitas terus dipiara nepi ka generasi penerus, inyana yakin lamun seug sakumna masarakat kasundaan dimana wae ayana mampuh ngalarapkeun dina hirup kumbuh sapopoe, peradaban dunya bakal kajaga.

“Peradaban Nusantara nu jadi cikal bakal peradaban dunya nu asalna ti peradaban Sunda, ngarupakeun lengkah kongkrit bakal ngahasilkeun ajen peradaban Pajajaran sarta ngaronjatkeun ajen ka-Siliwangian ngawedelan Paku Sarakan”, pungkasnya.(Ki Bully Tarongkeng).