Cikahuripan Sumber Cai di Tatar Kidul Karawang

oleh
Cikahuripan di Bojongmangu Pasir Guguling. (Poto: Sunta Atmaja)

Karawang, bewarajabar.com — Cikahuripan salah sahiji sumur ti opat sumur di Desa Cintawargi, Kecamatan Tegalwaru, Karawang tatar kidul, nu jadi sumber cai pamarentah Kabupaten Karawang nalika dipingpin ku Raden Anom Wirasuta atawa Tumenggung Panatayuda I putra Adipati Kertabumi IV, bupati Karawang nu kadua nu nyangking kalungguhan ti taun 1677 nepi ka 1721.Sumur nu sejenna nyaeta, Ciputri, Cikajayaan jeung  Cikawedukan

Cikahuripan  aya di tutugan Pasir Guguling deukeut Gunung Cengkik. Di tonggohna kurang-leuwih  500 meter ti dieu aya urut makam bupati nu ayeuna dipindahkeun  ka Manggungjaya Cilamaya Kulon.

Di ieu Pasir Guguling kungsi ngadeg dayeuh Bojongmangu nu taun 1677 mangrupa puseur dayeuh Kabupaten Karawang. Kadieunakeun ieu dayeuh jadi lembur nu katelah Kampung Bojongmangu. Jaman gorombolan DI/TII Kampung Bojongmangu tumpur. Wargana parindah ngajauhan pasir ka wewengkon nu kiwari sabudeureun Pasar Loji.

Bojongmanggu nu bihari mangrupa puseur dayeuh Kabupaten Karawang kiwari katelah Blok “Arca” nu nurutkeun warga Desa Cintawargi tempat dimakamkeun bupati dina batu. Di deukeut “Arca” aya batu nu aya tapak sukuan. Nurutkeun legenda warga ieu tapak suku mangrupa “tapak suku Sangkuriang”.

Cikahuripan pernahna wetaneun Pasar Loji Desa Cintalaksana Kecamatan Tegalwaru. Pasar Loji mangrupa wilayah “Golden Triangle” (segi tiga emas) Desa Cintalaksana, Desa Cintalanggeng jeung Desa Cintawargi nu teu weleh jadi jugjugan warga atawa tempat liliwatan wisatawan ka Karawang tatar kidul.

Lamun rek ka Cikahuripan, ti Pasar Loji maju ngetan, ngaliwatan SDN Cintawargi I di Kampung Ciakar nu napel-wates jeung Kampung Kawunggading. Tuluy  ngaliwatan Kampung Kadumungkus jeung Kampung Ciputri, mapay jalan cor sisi sawah. Ahirna anjog ka Cikahuripan di tutugan Pasir Guguling.