Dalang Ujang Diya Basyari Tandang Makalangan di ADS Karawang

oleh
Dalang Ujang Diya Basyari di Radio ADS. (Poto: Sunta Atmaja)

Karawang, Bewarajabar.com — Dalang Ujang Diya Basyari, dalang ngora ti Padepokan Komara Sewu, Kampung Ciparay Desa Kutanegara Kecamatan Ciampel, Karawang, manggung dina acara siaran langsung “Seniman Karawang Tandang Makalangan” di Radio ADS 105,2 FM, Jalan Kolam Renang, Sukaseuri Kotabaru Karawang sawatara waktu katukang.

“Malem ieu mangrupa pagelaran anu munggaran kanggo dalang ti luar, sarta mangrupa pagelaran nu kadua siaran langsung wayang golek di ieu radio. Siaran langsung nu munggaran dalangna ‘orang dalam’, nyaeta abdi, penyiar di ieu radio,” ceuk Asep Supriyadi (dipiwanoh Cepot Milenium), penyiar oge kordinator seni Sunda Radio ADS, di sagedengeun Programmer Sulaiman Basri (dipiwinoh Kang Sule).

Asep Supriyadi, penyiar nu oge dalang tur nelah Dalang Asep Sehu, putra Dalang Isak Tanuwijaya, netelakeun, digelarna ieu acara tujuanna pikeun ngawanohkeun seni wayang golek ka masarakat utamana barudak ngora, oge pikeun ngagali potensi lokal para dalang Karawang.

Acara dimimitian tabuh 21.00 WIB. Lalakon nu digelar judulna “Karna Debat”. Kacaritakeun di nagara Astina, Prabu Duryodana ngangkir Aria Sangkuni, Resi Drona, Bisma, Sawa, nyawalakeun sual bencana alam nu teu eureun-eureun lumangsung di eta nagara. Sawala teu manggih kacindekan. Ahirna Resi Drona ngangkir jin Durgala Seta pikeun dipenta nasehatna. Ceuk Durgala Seta, nagara bisa   repeh rapih  lamun ditumbalan ku uteuk jalma nu pangkolotna, nu geus aya nalika bumi masih ngabudah, nalika batu masih beye. Eta jalma taya lian, Semar Badranaya.

Acara diselang ku bodoran-bodoran nu seger, kalayan bintang tamu Mang Doris. Diantarana, bakating ku keuheul ka tokoh Citrayuda, Mang Doris nyarekan, neunggeul, nincak Citrayuda. Para panongton nu hempak merbayakya ager-ageran seuri bari surak. Lian ti eta acara oge diselang ku “Kuis Berhadiah” ti tilu sponsor  dibagikeun ka 8 urang panongton nu bisa ngajawab pertanyaan kalayan bener. Ahirna, acara rengse tabuh 03.00 WIB.