Kamus 3 Basa Jawa Karawang-Sunda-Indonesia (Bag. I)

oleh

Basa Jawa Karawang nyaéta basa Cirebon nu campur jeung  basa Indonesia sarta basa Sunda wewengkon Karawang. Ieu basa digunakeun ku warga Karawang tatar kalér utamana ku warga Kecamatan Cilamaya Wétan jeung Kecamatan Cilamaya Kulon katut warga wewengkon sejenna di basisir laut Jawa.

abang beureum rah

abang mubray beureum euceuy rah sekali

abar, ngabar-ngabar ngabar-ngabar menghunus

abid abid, budak beulian budak belian

ablag, ngablag ngablag terbuka lébar-lébar (pintu)

ablu, ngablu ngablu bermain-main tanpa tujuan

abong-abong abong-abong mentang-mentang

abot beurat, abot berat

abrag-abragan abrag-abragan berjingkrakjingkrak

abu-abu kulawu, abu-abu, kelabu, abu-abu

abuh bareuh bengkak

acak-acakan ambarayah berserakan

adang ngéjo, nyangu memasak nasi

adeg, ngadeg nangtung, ngadeg berdiri

adegan adegan bangunan (rumah, gedung)

adem tiis, combrék dingin

adi adi, ayi adik

adoh jauh, tebih jauh

aduk, ngaduk-ngaduk ngaduk-ngaduk, ngocék mengaduk-aduk

adus mandi, siram, cébor mandi

agéh, ngagéhi ngagéhan menyisihkan (menyisakan) sesuatu untuk orang lain

agem, ngagem ngagem menganut

ager ager agar-agar

ager-ageran ager-ageran tertawa keras (beberapa orang)

agréng agréng menténg

agul agul bangga

ahéng ahéng ajaib, menghérankan

aib aéb aib, nista, hina

aja entong jangan

ajén ajén nilai, harga