Kamus 3 Basa Jawa Karawang-Sunda-Indonesia (Bag. II)

oleh

Basa Jawa Karawang nyaéta basa Cirebon nu campur jeung  basa Indonesia sarta basa Sunda wewengkon Karawang. Ieu basa digunakeun ku warga Karawang tatar kalér utamana ku warga Kecamatan Cilamaya Wétan jeung Kecamatan Cilamaya Kulon katut warga wewengkon séjénna di basisir laut Jawa.

ajén, ngajéni ngajénan menghargai, menghormati

ajret-ajretan ajrag-ajaragan berjingkrak-jingkrak, melompat-lompat karena gembira  

biyék aduy hancur (misalnya ubi terlalu lama direbus)

akas heuras keras, kaku

akibat balukar akibat

aking aron nasi yang dikeringkan

akrab conggah akrab, intim

alang-alang eurih alang-alang, ilalang

alas geledegan leuweung ganggong, leuweung geledegan, leuweung gerot, hutan belantara

alem, ngalem ngalem memuji

aleman aleman ingin dipuji

alesan alesan alasan

ali  ali, cincin cincin

aling-aling aling-aling penghalang (angin dsb)

alis halis alis

alon kendor kendur, lamban

alon-alon antaré santai

alu halu alu, antan

alum alum murung

alur alur berkas atau tapak yang memanjang

alut, ngalut ngaleut, ngabring berduyun-duyun, berbondong-bondong

ambah,  ngambah ngambah mengarungi

ambekan ambekan nafas

ambén ambén balé-balé dari bambu

ambéng, ngambéng ngambéng makan sesuatu sambil berjalan

ambet ambet gurita bayi

ambiran abéh, ambéh, sangkan, supaya agar,  supaya

ambok, sembo ambu panggilan kepada perempuan yang sudah agak tua

ambon ambon cinta sepihak

ambreg, ngambreg  ngambreg datang bersamaan waktunya