Sate Entog di Totoang Layapan

oleh

Karawang, Bewarajabar.com — Totoang kecap basa wewengkon Karawang nu hartina jalan di tengah-tengah antara dua lembur, kenca-katuhueunna mangrupa sawah, kebon, tegalan atawa lahan kosong (taya imah). Totoang nu panjang nu baheula matak keueung mun disorang mangsa peuting nyaeta totoang Layapan antara Kecamatan Telagasari jeung Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang.

Bihari totoang Layapan jalanna rumpil. Langka kandaraan nu ngaliwat ka lebah dinya, utamana mangsa peuting. Sabab, lian ti jalanna rusak, kabejakeun sok aya jalma nu dipegat begal.

Tapi kiwari totoang teh jalanna hade, ti mimiti dihotmix nalika Karawang jadi pribumi dina Pekan Olah raga Provinsi (Porprov) nepi ka ayeuna dicor, nepungkeun patalimarga antar kecamatan kalawan lancar.

Lian ti hade, totoang teh rame ku nu ngaliwat utamana saprak aya tempat wisata di basisir kaler Karawang nu biasa dijugjug ku wisatawan ngaliwatan ieu jalan. Boh wisatawan warga Karawang boh wisatawan ti luar Karawang. Wisatawan nu ngaliwat ka lebah dinya nyaeta nu ngadon arulin, ngajugjug obyek wisata basisir Cibendo jeung Tanjungbaru.

Ku sabab rame ku nu ngaliwat totoang teh rame oge ku nu daragang. Di antarana, sawatara waktu katukang aya nu dagang sate entog sisi jalan kalayan tempatna dingaranan “Saung Panineungan”, nyaeta, Yanto Aryanto warga Kecamatan Tempuran.

Harita Yanto karek dua bulan dagang sate di dinya. Dimodalan ku “bos”-na warga Tempuran. Unggal poe sate daganganna laku antara 150-200 tusuk. Harga jual satusukna Rp 1.500,-. “Lumayan kanggo  ngabantos rasiko pun bapa nu tatanen di lembur,” pokna teh.

Memeh dagang sate Yanto ngalaman  digawe di rupa-rupa widang. Diantarana digawe di usaha konveksi, di catering, di toko sembako, di toko matrial, di londri, jadi sales kompor gas, jadi kenek supir pabrik, jrrd.

“Alhamdulillah aya wae nu ngalangkung ieu totoang ngadon niis di ieu saung sarta jajan sate. Utamana nu tos arameng ti tempat wisata atanapi bos-bos pare dina mangsa panen kieu,’ ceuk Yanto.