Menu

Mode Gelap
Kasus ‘Lingkaran Setan’ di SMAN 1 Ciamis Mengakibatkan 18 Korban, Begini Kata Kadisdik Jabar Sebanyak 18 Siswa Menjadi Korban ‘Lingkaran Setan’ di SMAN 1 Ciamis Cek Selengkapnya Ramalan Prakiraan Cuaca Bandung Hari Ini, Sabtu 15 Januari 2022 How To Handle Every Movie Challenge With Ease Using These Tips 20 Questions You Should Always Ask About Playstation Before Buying It

Warta Sunda · 1 Nov 2020 16:14 WIB

Sukrasana Lena di Disparbud Karawang dina Festival Dalang Muda Tingkat Nasional


 Pintonan dalang Akmal Nurwenda dina Festival Dalang Muda Tingkat Nasional, (Poto: Sunta Atmaja)
Perbesar

Pintonan dalang Akmal Nurwenda dina Festival Dalang Muda Tingkat Nasional, (Poto: Sunta Atmaja)

Karawang, bewarajabar.com — Di nagara Magada Bangbang Somantri nyanghareupan raja-raja sewu nagara nu ngalamar Dewi Citrawati sarta rek ngancurkeun Magada dumeh maranehna ngadenge  yen Dewi Citrawati narima lamaran Prabu Arjuna Sastrabahu ti nagara Maespati. Sakabeh raja taluk, eleh ku kasaktian Bangbang Somantri.

Waktu istrirahat jeung para panakawan, Bangbang Somantri nembrakeun yen dirina jangji rek babakti ka raja nu leuwih sakti ti dirina. Ku kituna Bangbang Somantri  nitip surat ka utusan nu eusina ngeunaan jangji dirina sarta miharep Prabu Arjuna Sastrabahu nyokot sorangan Dewi Citrawati sakaligus ngabuktikeun yen dirina henteu salah babakti.

Prabu Arjuna Sastrabahu paham yen Bangbang Somantri teu boga maksud nangtang parentah, tapi pikeun nedunan sumpah nu geus meungkeut dirina. Prabu Arjuna Sastrabahu miang diiring ku pasukan Maespati, nepungan Bangbang Somantri nu ngajak ngadu kakuatan.

Perang tanding antara Prabu Arjuna Sastrabahu jeung Bangbang Somantri saimbang. Bangbang Somantri ngaluarkeun senjata pamungkas nyaeta “konta baswara”. Prabu Arjuna Sastrabahu curiga yeh Bangbang Somantri lain rek nguji tapi rek mateni dirina.

Ketua Pepadi Karawang Waya Karmila, S. Pd., MM.

Sang Prabu ambek, tuluy dirina ngaluarkeun ajian Tiwikrama jadi Brahalasewu. Awakna jadi sagede gunung, leungeunna jadi sarebu, nyekel rupa-rupa senjata. Bangbang Somantri dirawu teu walakaya, menta ampun. Bangbang Somantri dileuspaskeun, Sang Prabu robah ka wujud asal.

Bangbang Somantri sujud tanda taluk. Prabu Arjuna Sastrabahu narima kalawan sarat Bangbang Somantri kudu bisa mindahkeun Taman Sriwedari ti gunung Untarayana ka nagara Maespati minangka hukuman kana kalakuan Bangbang Somantri. Bangbang Somantri bingung, sabab moal mungkin kahayang Sang Prabu bisa kalaksanakeun.

Keur kitu datang Sukrasana adi Bangbang Somantri nu wujudna buta cebol, beungeutna goreng rupa. Ngadenge ngangluhna Bangbang Somantri ngeunaan hukuman Sang Prabu, Sukrasana nyanggupan ngalaksanakeun eta hukuman.

Ku kasaktianna nu luar biasa Taman Sriwedari dipindahkeun ku Sukrasana  ti gunung Untarayana ka nagara Maespati. Tuluy kadenge ti kajauhan rombongan raja nu datang  pikeun nyaksian kaendahan Taman Sriwedari nu aya di wilayah Maespati.

Bangbang Somantri gugup sabab aya Sukrasana adina. Manehna hariwang  sabab wujud adina goreng rupa. Utamana Bangbang Somantri sieun kanyahoan ku raja  yen nu mindahkeun taman teh lain dirina tapi adina. Lamun raja nanya ka Sukrasana pasti bakal dijawab saujratna. Bangbang Somatri nyaho sipat adina nu tara bohong.

Bangbang Somantri menta Sukrasana sangkan nyingkah heula, tapi Sukrasana tetep embung nyingkah sabab manehna hayang salawasna deukeut jeung lanceukna nu dipikadeudeuh, sieun ditinggalkeun cara waktu lanceukna indit ka Maespati.

Rombongan raja mingkin deukeut. Sukrasana tetep teu daek nyingkah. Ahrirna bangbang Somantri boga niat rek nyingsieunan adina ku cara nodongkeun senjata “konta baswara” maksudna supaya adina nu ogoan teh nyingkah.

Tapi, Sukrasana lain nyingkah, dirina malah nangkeup lanceukna. Bangbang Somantri teu nyangka kana tindakan adina. Senjata konta nanceb kana dada Sukrasana. Saharita Sukrasana perlaya. Bangbang Somantri kaget, ngajerit nangkeup layon adina. Manehna ceurik balilihan bari nangkeup layon adina. Najan adina goreng rupa tetep dipikadeudeuh.

Tuluy layon Sukrasana leungit. Kadenge sora tanpa wujud, sora Sukrasana. Eta sora netelakeun yen dirina baris terus nungguan Bangbang Somantri sarta nyupata kataledoran Bangbang Somantri, jaga Bangbang Somantri baris ajal ku raja angkara sarta dirina bakal ngajemput lanceukna pikeun bareng ka alam baka.

Pelatih dalang Karawang Iman Rohendi

Kitu lalakon “Sukrasana Lena” nu dipedar ku dalang Akmal Nurwenda, dalang  muda ti Karawang dina acara “Festival Dalang Muda Nasional Taun 2020” sacara virtual nu diselenggarakeun ku Disparbud (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) Provinsi Jawa Barat, dilaksanakeun ku Disparbud Kabupaten Karawang di aula Disparbud, Jalan Alun-alun Karawang, Jumaah (23/10/2020) nu anyar kaliwat.

Acara dibuka ku Kepala Disparbud Karawang, Yudi Yudiawan, SE, MM, dihadiran ku rengrengan Disparbud Karawang, Ketua Pepadi  Jabar (Persatuan Pedalangan  Indonesia  Jawa  Barat) H. Darsa Wibiksana, Sekjen Pepadi Jabar Dr. Fadjri Rizkyanti, M. MPd. katut rengrengan, Ketua Pepadi Karawang Waya Karmila, S. Pd., MM. katut rengrengan, Kepala Disdikpora Kabupaten Karawang, Drs. Asep Junaedi, M.Pd. katut nu sejenna.

Nurutkeun pelatih dalang Karawang, Iman Rohendi, aspek pertunjukan festival nu diniley, nyaeta: Lakon/Cerita, Catur/Dialog, Sabet, Penguasaan Karawitan Pedalangan  jeung Video Pertunjukan. Dalang nu jadi wawakil Jabar ti Karawang  nyaeta Akmal Nurwenda (16 taun) siswa Kelas 1 SMKN Karawang.

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Demi Dunya Atikan Nu Walagri, KKNT UPI 2021 Terus Laksana Dina Mangsa Pandemi

28 Juli 2021 - 19:49 WIB

Mahasiswa UPI Ngabakti di Lembur Sorangan

17 Juli 2021 - 14:45 WIB

Mahasiswa UPI Ngabakti di Lembur Sorangan

Seren-sumeren Camat Babakan Ciparay Ti Drs. Momon Ka H. Suparjo, S.Sos

6 April 2021 - 15:43 WIB

TB. Iskandar Kapilih Jadi Ketua BPPKB Banten DPC Kab. Bandung

6 Maret 2021 - 20:11 WIB

SUNDA

12 Februari 2021 - 15:47 WIB

Mushola SDN 12 Lembang Miharep Bantuan Donatur

26 Januari 2021 - 16:20 WIB

Trending di Warta Sunda