Vihara Sian Djin Kupoh

oleh
Vihara Sian Djin Kupoh

Karawang, Bewarajabar.com — Bihari Karawang salah sahiji kota palabuan penting nu loba didatangan ku padagang asing, diantarana padagang ti  nagri Cina. Palabuan jaman harita nyaeta palabuan Tanjungpura. Para padagang ti Cina  loba nu nganjrek di Karawang. Ku sabab  beuki lila beuki loba bangsa Cina nu nganjrek, tangtu diperlukeun tempat ibadah pikeun maranehna, nyaeta vihara. Ahirna diadegkeun Vihara Sian Djin Kupoh, vihara munggaran di Karawang.

Vihara Sian Djin Kupoh pernahna di Kampung Benteng, Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, sisi walungan Citarum. Teu jauh ti vihara, beulah kulon-kidul, walungan Cibeet ngamuara ka walungan Citarum. Ieu vihara gampang dijugjug sabab aya di jalur utama jalan Karawang-Jakarta. Ti jalan raya, kurang-leuwih 100 meter maju ngidul mapay jalan desa anjog ka lokasi.

Komplek vihara nyanghareup ka beulah wetan, aya dina lahan nu legana kurang-leuwih  5000 meter pasagi. Hareupeun  komplek vihara aya buruan tempat parkir nu lega. Panto gerbang komplek vihara mibanda ciri has nyaeta warna beureum, hateupna ngawangun pelana dua susun. Di bagian luhur aya plang ditulisan hurup Cina. Di bagian luhur plang aya tulisan angka taun 1986.

Di pakarangan bagian jero gerbang aya altar Thian Seng, nyaeta altar pikeun sesembahan ka pangeran (Tuhan Yang Maha Esa). Di juru kulon-kaler jeung kulon-kidul aya tempat meuleum keretas. Sawatara tihang  dihias ku naga nu ngabeulit eta tihang. Di bagian panghareupna aya altar Mun Sen (Dewa Tukang Jaga Panto). Di Beulah kulon (bagian jero) altar Mun Sen aya  altar Sam Kwan Tay Teu (Tilu Dewa nu Ngawasa Alam)

Rohangan nu saterusna  tempat sambeang ka Sian Djin Kupoh. Di dinya aya  altar Thuthi Pa Kung (Dewa Bumi) mangrupa parahu relif Hok Luk Shu nu hartina kauntungan, kakayaan, jeung panjang umur. Dina altar Sian Djin Kupoh taya arca, nu aya ukur tempat meuleum hio. Di juru wetan-kaler aya lonceng parunggu nu ngagantung ti taun 1437 jeung sarupaning lempengan parunggu nu dijieun taun 1892. Dina lalangit aya sawatara barang nu digantung diantarana lampu jeung lampion. Di tukangeun rohangan Sian Djin Kupoh aya rohangan deui nu gunana tempat ngumpul para biksu jeung teecu.

Di beulah kaler ieu wangunan aya wangunan tempat sambeang ka Sang Buddha. Di beulah kulon wangunan utama aya wangunan deui tempat altar Dewi Kwan Im (Awalokiteswara). Di Beulah tukang rada ka kaler aya altar Liung Shen Pakung (Dewa Naga). Dina eta altar aya patung sapasang naga.

Vihara Sian Djin Kupoh diadegkeun taun 1700 ku padagang Cina marga Elan, Kho jeung  Ciau. Mimitina eta vihara nyanghareup ka walungan Citarum, ka beulah kulon. Taun 1800-an vihara teh kahuruan. Tuluy dibangun deui kalayan nuturkeun aturan kaidah hong shui, dirobah jadi nganghareup wetan (arah kahirupan). Pamugaran sanggeus kahuruan lumangsung taun 1863-1865. Ayeuna eta vihara dilola ku Yayasan Sian Djin Kupoh.

Vihara Sian Djin Kupoh mangrupa tempat ibadah pikeun nu ngagem agama Buddha Mahayana. Dina raraga supaya suasana husu waktu sambeang, pihak yayasan napelkeun bewara di sawatara dingding nu unina :

“Dina raraga ngajaga katartiban jeung husu nalika sambeang, dipiharep nu datang/teecu/umat supaya henteu mere duit ka nu baramaen di jero kawasan vihara”.

Ku ayana eta bewara katiten yen kasakralan vihara tetep dijaga. Vihara ukur tempat sambeang hususna umat Buddha Mahayana nu mayoritas umatna kaum imigran ti nagri Cina. Eta vihara lian ti tempat sambeang  oge tempat nganjrek Rochaniwan Buddha Mahayana (Bhiksu) jeung tempat ngadidik calon Bhiksu.