Kampung Badami Tempat Baradami Para Pangagung

oleh
Jalan tol lebah Kampung Badami. (Poto: Sunta Atmaja)

Karawang, Bewarajabar.com — Badami, salah sahiji kampung di Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang nu kiwari sabagian wilayahna jadi puseur kota industri KIIC (Karawang International Industrial City) jeung kota industri sejenna.

“Bihari ieu wewengkon mangrupa kampung nu ngawengku: Tegalwaru, Citamiang, Kiarahayam, Kiaratujuh, Batukoneng jeung Parenggongjaya,” ceuk Aki Keneng tokoh masarakat Kampung Badami basa ditepungan di imahna.

“Bihari di ieu kampung aya Aki Pangebon jeung Nini Pangebon. Aki Pangebon ngaranna Aki Badama. Nini Pangebon ngaranna Nini Rukmi,” ceuk Aki Keneng muka carita basa dipenta kanyahona ngeunaan asal-usul Kampung Badami.

Aki Keneng neruskeun lalakonna. Nurutkeun Aki Keneng, Aki Badama jeung Nini Rukmi kasohor bageur tur someah ka semah. Kukituna maranehna loba nu mikaresep sarta loba nu ngadon reureuh di saung panganjrekanna. Saungna lega, bisa dipake mondok semah nu ngadon reureuh.

Diantara semahna nyaeta para sodagar ti Cirebon nu rek daragang ka Palabuan Selat Sunda Banten. Para sodagar memeh sarare sok ngayakeun babadamian ngeunaan daganganna, kawedukan, kawijaksanaan, jsb.

Lian ti eta, sok aya oge para jawara  ti Cirebon atawa ti Banten, para pangagung karajaan ti Galuh, Japura, Tanjungsingguru, Dayeuhluhur, jsb. nu karumpul tur baradami, ngararancang rupa-rupa hal di eta tempat.

Pangna saung Aki Badama diparake reureuh, eta tempat oge teu jauh ti walungan Citarum tempat patali marga jaman harita. Nu ti Karajaan Pakuan sok balabuh di Palabuan Tanjungpura atawa di Palabuan Bunut. Nu ti Karajaan Galuh sok balabuh di Palabuan Udug-udug.

Padumukan Aki Badama jeung Nini Rukmi lega pisan tur ariuh, pinuh ku tatangkalan. Tatangkalanna baradag. Diantarana aya tangkal nu pangbadagna nyaeta tangkal kiara. Wetaneun tangkal kiara aya kandang hayam nu lega tur panjang. Kandang hayam teh mangrupa tempat sasadiaan hayam keur para tamu nu ngadon dalahar di warungna.

Eta wewengkon ayeuna katelah “Kiarahayam” tina tangkal kiara gede jeung kandang hayam (kiduleun pemakaman Sandiago Hill). Beh kidulna aya tangkal nu ngajajar tujuh. Ayeuna disebut “Kiaratujuh”.

Di eta wewengkon loba tempat ngarambatkeun sayuran mangrupa paranggong, aya paranggong waluh, leor, roay, jaat, oyong, paria, jsb. Paranggong sayuran teh nu ngurusna Ki Jaya. Nepi ka ayeuna eta tempat disebut “Parenggongjaya”. Aki Badama jeung Nini Rukmi dibaturan ku Nyi Randa jeung Nyi Sanem. Ayeuna di wewengkon Badami aya karamat nu disebut “Karamat Blok Sanem jeung Blok Randa”.

Jaman Pamarentahan Adipati Singaperbangsa para pangagung sok ngayakeun babadamian di padumukan Aki Badama jeung Nini Rukmi. Ku seringna eta tempat dipake babadamian, kiwari urut padumukan Aki Badama jeung Nini Rukmi teh katelah “Kampung Badami”. Kitu ceuk Aki Keneng.