Sayur Asem Make Asem

oleh
sayur-asem-make-asem

Bewarajabar.com – Di Pasundan tatar kaler model di Karawang, sayur asem disebut angeun haseum.

Bahanna biasana nangka ngora, gedang ngora, kacang panjang, tangkil jeung asem. Bungbuna nu utama bawang beureum, laja, kacang suuk jeung tarasi.

Nu dipake sayuran nyaeta buah asem nu ngora. Buahna nu kolot dipake bungbu pasakan. Daun ngorana nu disebut sinom, oge dipake bungbu.

Lian ti eta asem dipake inuman seger tur ramuan obat tradisional.

Tangkal asem jangkungna antara 10-25 meter. Kayuna teuas. Daunna papasangan laleutik. Susunan kembangna ngawangun tandan, 6 nepi ka 30 kembang, warnana koneng.

Kembangna jenis kukupu, kaasup golongan bangsa kacang (polong-polongan). Buahna baruleud panjang, gepeng. Eusi buahna 1-10 siki. Daging buahna haseum.

Asem, nu ngaran ilmiahna Tamarindus indica L teh dipelak sikina. Buahan sanggeus umurna kurang leuwih 10 taun.

Kiwari sigana geus langka nu melak asem. Supaya ulah punah aya hadena dihangkeutkeun deui marelak asem, boh di kebon, di jalan, di pakarangan atawa dina pot.

Pikeun nu lahanna heureut mah leuwih hade melak asem dina pot, tabulampot tea (tanaman buah dalam pot).

Carana, munggaran siki asem dikeueuman dina lamak baseuh. Sanggeus dua minggu siki asem teh baris akaran. Pindahkeun kana polybag sina jadi tur tumuwuh nepi umur antrara 6-12 bulan.

Sadiakeun pot. Bahanna bisa ember urut wadah cet ukuran 25 kg (30 x 37,5 cm). Bagian handapna dibolongan make solder pikeun drainase (ngamalirna cai).

Media tanam tina taneuh jeung pupuk kandang ( 1 : 1) atawa taneuh, pupuk kandang jeung huut (2 : 2 : 1).

Memeh dieusian media tanam, pot nu handapna meunang molongan teh dieusian bubuk bata atawa batu laleutik ngarah mun aya cai  leuwih gampang nyerep.

Pelak asem nu anyar mindahkeun kana pot, teundeun heula di nu iuh salila sabulan nepi akarna kuat.