Patani Sisi Kalimalang Karawang Dua Kali Ngamodal Nyawah Gara-gara Beureum Daun

oleh
Suganda di sawah sisi Kalimalang. (Poto: Sunta Atmaja)

Karawang, Bewarajabar.com — Suganda, warga Kampung Pasirwaru Desa Karanganyar Kecamatan Klari, Karawang, kudu ngamodal deui Rp 4,5 juta pikeun  ngagarap sawah 1,5 hektar.  gara-gara sawah nu parena manjing reuneuh keuna ku hama atawa mungkin kasakit nu ngabalukarkeun daun jeung tangkalna beureum, oge aya nu akarna buruk.

“Biaya sakitu teh kanggo meser binih, ngulikeun  ngolah ku traktor, sareng sajabina dugi ka tandur,” ceuk Suganda netelakeun ka Bewarajabar di sawahna, teu jauh ti bale desa Karanganyar sisi Kalimalang (Tarum Timur) sawatara waktu katukang.

Memeh parena dicabutan deui, Suganda geus usaha satekah polah sangkan parena normal deui. Tapi, pare teh tetep beureum najan disemprot ku rupa-rupa obat semprot. Ahirna parena dicabutan deui. Ari pare  di sawah tatanggana mah teu pati parna kaserangna, jadi henteu dicabutan cara pare di sawah manehna.

Jigana matak teu manjur teh  obat semprotna henteu cocog. Sabab henteu nyaho tea, naha pare teh kaserang ku hama atawa keuna kasakit. Mun kaserang ku hama, tangtuna kudu disemprot ku pestisida pembasmi hama. Sedengkeun mun keuna ku kasakit kudu disemprot ku fungisida pencegah kasakit.

Biasana tutuwuhan, kaasup pare, nu keuna kasakit, teu cageur ku fungisida, jadi kudu dicegah memeh keuna kasakit. Pare beureum daun jeung tangkalna oge jigana keuna ku kasakit mun ditalungtik mah.

Tapi, pare teh boroning ditalungtik, ceuk Suganda, dilongok oge henteu ku pihak Pertanian. Salila ieu dirina ngarasa heran, kunaon kiwari PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) tara ka lapangan, ngontrol sawah, teu cara bihari, diayakeun saung meeting sagala, tempat kumpulna para patani jeung PPL ngabahas masalah tatanen.